TablePlayerPoints OpponentPoints
2Anderson, Todd 30vsRoss, Tom 30
23Bartling, Josh 24vsLehrburger, Ethan 24
22Beyerlein, William 24vsWhite, Daniel 24
10Bonham, Nick 27vsStevens, Todd 27
4Brachhold, Henry 28vsDavis, Mike 28
1Bradford, Paul 31vsMize, Logan 36
45Brillante, Rachel 18vsSvien, Michael 19
21Brock, Darin 24vsLindemann, Michael 24
34Cafaro, Henry 22vsPaige, Scott 22
9Carlson, Nick 27vsScherer, Caleb 27
16Carrier, Jared 25vsKelly, Michael 25
28Chou, Eldon 24vsMachado, Fernando 24
32Coon, Philip 22vsPatey, Cameron 22
5Copeland, Lynsey 28vsTickal, Matthew 27
20Crawley, Jeremy 24vsNagro, Jacob 24
18Dalke, William 24vsZhang, Chenyi 24
4Davis, Mike 28vsBrachhold, Henry 28
42Delana, David 21vsPritt, Daniel 21
33Deng, Steven 22vsDiaz, Daniel 22
33Diaz, Daniel 22vsDeng, Steven 22
37Endley, Malachi 21vsMartin, Russell 21
27Flores, Charles A 24vsZoller, Nolan 24
15Folsom, Riley 25vsHendrickson, Doug 26
12Gallagher, Paul 27vsNguyen, James 27
26Garcia, Stephen 24vsTrinkaus, Andrew 24
43Geary, Robert 20vsPritchard, William 21
30Gervasi, Paladin 24vsSharp, Jon 24
29Glenn, Marcus 24vsKnorr, Jackson 24
36Glycenfer, Ian 21vsTallent, Sam 21
25Greener, Oliver 24vsHarshbarger, Rex 23
13Guinn, Adam 27vsPetropoulos, Anthony 27
25Harshbarger, Rex 23vsGreener, Oliver 24
15Hendrickson, Doug 26vsFolsom, Riley 25
38Houston, Zane 21vsIovinela, Miles 21
38Iovinela, Miles 21vsHouston, Zane 21
35Jones, Alek 21vsRamsay, Adam 21
24Joyce, Sean 24vsPonce, Delano 24
44Karamaroudis, Frank 21vsSanford, Mark 20
14Keeth, Christian 25vsLossett, Joe 26
16Kelly, Michael 25vsCarrier, Jared 25
6Kingsley, Kevin 27vsMunhollon, Tony 28
29Knorr, Jackson 24vsGlenn, Marcus 24
31Koerber, Timothy 23vsLamunyon, Josh 23
3Kudva, Vikram 30vsMatthaei, Matthew 30
8Lachney, Donovan 27vsMandelblattt, Zach 27
31Lamunyon, Josh 23vsKoerber, Timothy 23
39Leben, Markus 21vsMccartney, Mitch 21
23Lehrburger, Ethan 24vsBartling, Josh 24
19Liese, Tyson 24vsPardee, Sam 24
21Lindemann, Michael 24vsBrock, Darin 24
14Lossett, Joe 26vsKeeth, Christian 25
11Lynn, Steve 27vsMarino, Lee 27
28Machado, Fernando 24vsChou, Eldon 24
8Mandelblattt, Zach 27vsLachney, Donovan 27
11Marino, Lee 27vsLynn, Steve 27
37Martin, Russell 21vsEndley, Malachi 21
41Martinez, Lee 21vsO'connor, Daniel 21
3Matthaei, Matthew 30vsKudva, Vikram 30
39Mccartney, Mitch 21vsLeben, Markus 21
40Mitchell, Branson 21vsShields, Korbey 21
1Mize, Logan 36vsBradford, Paul 31
6Munhollon, Tony 28vsKingsley, Kevin 27
20Nagro, Jacob 24vsCrawley, Jeremy 24
12Nguyen, James 27vsGallagher, Paul 27
41O'connor, Daniel 21vsMartinez, Lee 21
34Paige, Scott 22vsCafaro, Henry 22
19Pardee, Sam 24vsLiese, Tyson 24
32Patey, Cameron 22vsCoon, Philip 22
13Petropoulos, Anthony 27vsGuinn, Adam 27
24Ponce, Delano 24vsJoyce, Sean 24
43Pritchard, William 21vsGeary, Robert 20
42Pritt, Daniel 21vsDelana, David 21
17Quinn, Isiah 25vsSacher, Aj 25
35Ramsay, Adam 21vsJones, Alek 21
2Ross, Tom 30vsAnderson, Todd 30
17Sacher, Aj 25vsQuinn, Isiah 25
44Sanford, Mark 20vsKaramaroudis, Frank 21
9Scherer, Caleb 27vsCarlson, Nick 27
30Sharp, Jon 24vsGervasi, Paladin 24
40Shields, Korbey 21vsMitchell, Branson 21
7Simpson, Thomas 27vsSloan, Shawn 27
7Sloan, Shawn 27vsSimpson, Thomas 27
10Stevens, Todd 27vsBonham, Nick 27
45Svien, Michael 19vsBrillante, Rachel 18
36Tallent, Sam 21vsGlycenfer, Ian 21
5Tickal, Matthew 27vsCopeland, Lynsey 28
26Trinkaus, Andrew 24vsGarcia, Stephen 24
22White, Daniel 24vsBeyerlein, William 24
18Zhang, Chenyi 24vsDalke, William 24
27Zoller, Nolan 24vsFlores, Charles A 24