TablePlayerPoints OpponentPoints
Boese, Travis 3vs* Awarded Bye *
Brown, Max 3vs* Awarded Bye *
Cox, Patrick 3vs* Awarded Bye *
Ellis, Thomas 3vs* Awarded Bye *
Gerhardt, Scott 3vs* Awarded Bye *
Goldstein, Danny 3vs* Awarded Bye *
Kelahan, Seamus 3vs* Awarded Bye *
Kim, Jason 3vs* Awarded Bye *
Lax, Ari M 3vs* Awarded Bye *
Majlaton, Alex 3vs* Awarded Bye *
Perez, Raymond 3vs* Awarded Bye *
Rittiner, Joe 3vs* Awarded Bye *
Sheu, Curtis 3vs* Awarded Bye *
Simon, Michael 3vs* Awarded Bye *
Somers, Stu 3vs* Awarded Bye *
UtterLeyton, Josh 3vs* Awarded Bye *
VanDyke, Michael 3vs* Awarded Bye *
Vaughan, Robert 3vs* Awarded Bye *
Wescoe, Craig 3vs* Awarded Bye *
* Awarded Bye * vsLeague, Charles 3
* Awarded Bye * vs Kim, Jason 3
* Awarded Bye * vs UtterLeyton, Josh 3
* Awarded Bye * vs Lax, Ari M 3
* Awarded Bye * vs Goldstein, Danny 3
* Awarded Bye * vs Perez, Raymond 3
* Awarded Bye * vs Kelahan, Seamus 3
* Awarded Bye * vs VanDyke, Michael 3
* Awarded Bye * vsBrady, Hal 3
* Awarded Bye * vsMcDuffie, Korey 3
* Awarded Bye * vs Boese, Travis 3
* Awarded Bye * vsIngram, Peter 3
* Awarded Bye * vsManfield, Seth 3
* Awarded Bye * vs Ellis, Thomas 3
* Awarded Bye * vsBoettcher, Jared 3
* Awarded Bye * vs Majlaton, Alex 3
* Awarded Bye * vsJohnsonEpstein, Jasper 3
* Awarded Bye * vs Cox, Patrick 3
* Awarded Bye * vsThompson, Kale 3
* Awarded Bye * vsDongean, Dylan 3
* Awarded Bye * vs Brown, Max 3
* Awarded Bye * vsMerced, Davis 3
* Awarded Bye * vs Somers, Stu 3
* Awarded Bye * vsRubin, Steve 3
* Awarded Bye * vs Vaughan, Robert 3
* Awarded Bye * vsFulk, David 3
* Awarded Bye * vsRasmussen, Ben 3
* Awarded Bye * vs Gerhardt, Scott 3
* Awarded Bye * vs Simon, Michael 3
* Awarded Bye * vs Sheu, Curtis 3
* Awarded Bye * vsLewis, Aaron 3
* Awarded Bye * vs Rittiner, Joe 3
* Awarded Bye * vsFortner, Phillip 3
* Awarded Bye * vsChang, Morgan 3
* Awarded Bye * vs Wescoe, Craig 3
* Awarded Bye * vsYu, Jarvis 3
* Awarded Bye * vsFennell, Christopher 3
* Awarded Bye * vsHorne, Stephen 3
* Awarded Bye * vsMcIelwain, Glenn 3
* Awarded Bye * vsMarschall, Philip 3
* Awarded Bye * vsStrahler, Ralph 3
* Awarded Bye * vsSweet, Marshall 3
* Awarded Bye * vsSong, John 3
* Awarded Bye * vsGlass, Travis 3
* Awarded Bye * vsHuynh, Anthony 3
* Awarded Bye * vsManner, Joey 3
* Awarded Bye * vsGoss, Jonathan 3
* Awarded Bye * vsMylchreest, Spencer 3
* Awarded Bye * vsRhodes, Chris 3
* Awarded Bye * vsRosario, Edgar J. 3
* Awarded Bye * vsKuhlow, Christopher 3
* Awarded Bye * vsZhang, Peter 3
* Awarded Bye * vsMartinez, Mario 3
* Awarded Bye * vsMahaffey, Christopher 3
* Awarded Bye * vsPrell, Andrew 3
* Awarded Bye * vsFunk, Jaelin 3
* Awarded Bye * vsHuang, Bob 3
* Awarded Bye * vsArnold, Christopher M 3
* Awarded Bye * vsRochette, Alex 3
* Awarded Bye * vsRoss, Tom 3
* Awarded Bye * vsNguyen, Minh 3
* Awarded Bye * vsFolinus, Jeff 3
* Awarded Bye * vsRobinson, Bradley 3
* Awarded Bye * vsBrown, Alex 3
* Awarded Bye * vsZarichny, Brandon 3
* Awarded Bye * vsDavis, Andrew 3
* Awarded Bye * vsGanadillo, Marenz 3
* Awarded Bye * vsFasano, Joe 3
* Awarded Bye * vsKraupa, Richard 3
* Awarded Bye * vsMarshall, Chris 3
* Awarded Bye * vsTurben, Eric 3
* Awarded Bye * vsXiao, Liu 3
* Awarded Bye * vsOsowski, Richard 3
* Awarded Bye * vsJohnson, Jon 3
* Awarded Bye * vsColeman, Jason 3
* Awarded Bye * vsDavis, Shawn 3
* Awarded Bye * vsLiu, Brian 3
* Awarded Bye * vsAlfonso, Luis 3
* Awarded Bye * vsBuMansour, Chad 3
* Awarded Bye * vsSchooley, Patrick 3
* Awarded Bye * vsHerrera, Joseph 3
* Awarded Bye * vsZhang, David 3
* Awarded Bye * vsParker, Brock 3
* Awarded Bye * vsFuller, Jonathan 3
* Awarded Bye * vsToups, Andrew 3
* Awarded Bye * vsHalton, Joseph 3
* Awarded Bye * vsMarske, Danny 3
* Awarded Bye * vsMiller, Les 3
* Awarded Bye * vsBell, Timothy 3
* Awarded Bye * vsManns, Eric 3
* Awarded Bye * vsBeougher, Paul 3
* Awarded Bye * vsWhitman, Thomas 3
* Awarded Bye * vsTubergen, Pieter 3
* Awarded Bye * vsMustafa, Mike 3
* Awarded Bye * vsParson, Lukas 3
* Awarded Bye * vsMedina, Christopher 3
* Awarded Bye * vsSchwarzman, Elliott 3
* Awarded Bye * vsWohlmacher, James 3
* Awarded Bye * vsCornwellShiel, Chris 3
* Awarded Bye * vsDell, Willis 3
* Awarded Bye * vsMorrone, Nicolette 3
* Awarded Bye * vsPatel, Chirayu 3
* Awarded Bye * vsCauble, Jonathan 3
* Awarded Bye * vsRembert, Isaac 3
* Awarded Bye * vsMartin, John 3
* Awarded Bye * vsRice, Connor 3
* Awarded Bye * vsStanton, Mark 3
* Awarded Bye * vsGuttler, Russell 3
* Awarded Bye * vsVelasquez, Gonzalo 3
* Awarded Bye * vsMcKee, Kevin 3
* Awarded Bye * vsMacedo, Ryan 3
* Awarded Bye * vsNewman, Carter 3
* Awarded Bye * vsCoffman, Robert 3
* Awarded Bye * vsHartbarger, Lance 3
* Awarded Bye * vsRogers, Sage 3
* Awarded Bye * vsPearson, William 3
* Awarded Bye * vsBullington, Jay 3
* Awarded Bye * vsDavis (672), Randy 3
* Awarded Bye * vsDeJoy, Joseph 3
* Awarded Bye * vsReiners, Mitchell 3
* Awarded Bye * vsDavoudi, Mani 3
* Awarded Bye * vsWiest, Hank 3
* Awarded Bye * vsPolley, Brandon 3
* Awarded Bye * vsJohnston, Ben 3
* Awarded Bye * vsTrottier, Charles 3
* Awarded Bye * vsPorcaro, Peter 3
* Awarded Bye * vsTaliaferro, Ryland 3
* Awarded Bye * vsYeh, Martin 3
* Awarded Bye * vsClift, Brent 3
* Awarded Bye * vsThomas, Geoffrey 3
* Awarded Bye * vsChin, Jamie 3
* Awarded Bye * vsCastillo, Ryen 3
* Awarded Bye * vsChampagne, Jeff 3
* Awarded Bye * vsLindo, David 3
* Awarded Bye * vsZornes, James 3
* Awarded Bye * vsLitton, Cecil 3
* Awarded Bye * vsSweeney, Austin 3
* Awarded Bye * vsBriner, Jeffrey 3
* Awarded Bye * vsHorn, Andrew 3
* Awarded Bye * vsPyka, Jeffrey 3
* Awarded Bye * vsAintrazi, Ali 3
* Awarded Bye * vsBrunson, Damyan 3
* Awarded Bye * vsBraverman, Michael 3
* Awarded Bye * vsMiles, Adam 3
* Awarded Bye * vsMorelli, Paul 3
* Awarded Bye * vsVeil, Bryan 3
* Awarded Bye * vsGiannopoulos, Steve 3
* Awarded Bye * vsHumphries, Jake 3
* Awarded Bye * vsSampson, Joshua 3
* Awarded Bye * vsHelms, Thomas 3
* Awarded Bye * vsCullum, Travis 3
* Awarded Bye * vsMaynard, Pascal 3
* Awarded Bye * vsJohnson, Mark 3
* Awarded Bye * vsHadam, Eric 3
* Awarded Bye * vsTaveras, Leandro 3
* Awarded Bye * vsBurton, Brandon 3
* Awarded Bye * vsWinslow, Nathan 3
* Awarded Bye * vsCates, Weston 3
* Awarded Bye * vsJamison, Chad 3
* Awarded Bye * vsMertens, Tim 3
* Awarded Bye * vsNevins, Philip 3
* Awarded Bye * vsChanaberry, Will 3
* Awarded Bye * vsChiarlanza, Tony 3
* Awarded Bye * vsDavenport, Eddie 3
* Awarded Bye * vsHarrington, Bryan 3
* Awarded Bye * vsBelty, Alex 3
* Awarded Bye * vsGlancy, Ben 3
* Awarded Bye * vsNeal, Ryan 3
* Awarded Bye * vsGuido, Matt 3
* Awarded Bye * vsSeifert, Nick 3
* Awarded Bye * vsStitely, Terry 3
* Awarded Bye * vsPacheco, Jacob 3
* Awarded Bye * vsHeath, Joel 3
* Awarded Bye * vsMonnin, Justin 3
* Awarded Bye * vsClark, Jared 3
* Awarded Bye * vsMead, Canon 3
* Awarded Bye * vsDion, Gabriel 3
* Awarded Bye * vsCook, Wayne 3
* Awarded Bye * vsDavis, John 3
* Awarded Bye * vsMazujian, Mike 3
* Awarded Bye * vsChristopher, Grant 3
* Awarded Bye * vsSellers, Kevin 3
* Awarded Bye * vsScalco, Joseph 3
* Awarded Bye * vsBargar, Brandon 3
* Awarded Bye * vsAyal, Ian 3
* Awarded Bye * vsHale, Cruz 3
* Awarded Bye * vsAdkins, Cam 3
* Awarded Bye * vsJung, Steven 3
* Awarded Bye * vsBrown, Paul 3
* Awarded Bye * vsMajors, Michael 3
* Awarded Bye * vsLara, Brandon 3
* Awarded Bye * vsFrazier, Kurtis 3
* Awarded Bye * vsLusted, Mark 3
* Awarded Bye * vsParnell, Justin 3
* Awarded Bye * vsFrady, Keane 3
* Awarded Bye * vsMoir, Benjamin 3
* Awarded Bye * vsMontero, Alvis 3
* Awarded Bye * vsFogle, Jack 3
* Awarded Bye * vsNeufeldt, Alexander 3
* Awarded Bye * vsFurst, Vivianne 3
* Awarded Bye * vsMcCombs, Richard 3
* Awarded Bye * vsMarrero, Omar 3
* Awarded Bye * vsAshworth, Jon 3
* Awarded Bye * vsBertoncini, Alex 3
* Awarded Bye * vsDupal, Stephen 3
* Awarded Bye * vsBishop, James 3
* Awarded Bye * vsWinn, James 3
* Awarded Bye * vsMacaraeg, Tad 3
* Awarded Bye * vsBlunt, Casey 3
* Awarded Bye * vsBenson, Jonathan 3
* Awarded Bye * vsVan Hoesen, Andrew 3
* Awarded Bye * vsCuneo, Andrew 3
* Awarded Bye * vsHymel, Eric 3
* Awarded Bye * vsButler, Jessie 3
* Awarded Bye * vsFrei, Gabriel 3
* Awarded Bye * vsLoveman, Eli 3
* Awarded Bye * vsLebron, Anthony 3
* Awarded Bye * vsArnold, Zachary 3
* Awarded Bye * vsLin, David 3
* Awarded Bye * vsBarrett, Chris P 3
283Ababneh, Thabit 3vsForget, JonathanM. 3
551Abdallah, Joseph 0vsMikola, Jeremy 0
219Abrams, Colton 3vsSinclair, Matt 3
201Abrams, Cory 3vsSokoloff, Anson 3
292Achorn, Logan 3vsHuskey, Richard 3
75Achreja, Mohit 3vsNewby, John 3
88Adams, Joshua 3vsSchmidt, Adam 3
434Adams, Sean 0vsCodd, David 0
232Adamson, Zach 3vsChurch, Sam 3
Adkins, Cam 3vs* Awarded Bye *
577Adkins, Robert 0vsMartell, Matthew 0
Aintrazi, Ali 3vs* Awarded Bye *
319Aitken, William 3vsThomas, Zachary 3
95Akers, Jay 3vsBruce, Adam 3
418Akers, Jeffrey 0vsBlock, Anthony 0
556Akin, William 0vsDay, James 0
504Aksit, Kerimhan 0vsAllison, Seth 0
625Alaniz, Nicholas 0vsCopersito, Joey 0
27Alatis, Eric 3vsAustin, Shawn 3
572Albano, Anthony 0vsNelson, Cliff 0
324Alexander, Eric 3vsFitzgerald, Charles 3
Alfonso, Luis 3vs* Awarded Bye *
365Alkema, Andrew 3vsMcCormick, Christopher 3
448Allen, David 0vsLent, Will 0
345Allen, Dustin 3vsWolfe, Ryan 3
119Allen, Evan 3vsCampbell, Derek 3
504Allison, Seth 0vsAksit, Kerimhan 0
133Allseitz, Brandin 3vsBrunt, Tyler 3
279Allward, David 3vsPham, Nhi 3
109Alvarez De Araya, Vicente 3vsCornely, Raymond 3
630Amberik, Jarrod 0vsCalderon, Roberto 0
285Anderson, Bryan 3vsDurney, Ryan 3
469Anderson, Glenn 0vsSilverthorn, Stephen 0
343Anderson, Nathan 3vsHolland, Vincent 3
252Andrews, Jonathan 3vsHathaway, Tyler 3
558Andrews, Tiffany 0vsTaylor, Bradford 0
468Angiuli, Carlo 0vsZhang, Ray 0
356Anton, Leon 3vsSieglinger, Jason 3
271Apperson, Michael 3vsCrowder, Alex 3
260Arbogast Jr, George 3vsFalchetti, Matt 3
608Arcangeli, Alex 0vsPowers, Jayson 0
339Arcangeli, Bryan 3vsRen, Diana 3
10Arch, Clayton 3vsBottinelli, Stephen 3
278Arepally, Rohan 3vsSamuels, Don 3
380Arestad, Nicholas 3vsHudlin, Jason 3
187Argo, Michael 3vsHall, Mike 3
620Armel, Jamie 0vsSoto, Joseph 0
442Armstrong, Christian 0vsSowar, Joseph 0
146Armstrong, Glenn 3vsMoreland, Jason 3
498Armstrong, Jirhon 0vsBilton, Tim 0
537Arneson, Justin 0vsSolave, Ryan 0
Arnold, Christopher M 3vs* Awarded Bye *
Arnold, Zachary 3vs* Awarded Bye *
151Arthurs, Marshall 3vsKelly, Francis 3
Ashworth, Jon 3vs* Awarded Bye *
412Auriemma, Josh 0vsPaskuly, Mark 0
459Austin, Keith 0vsLi, Devin 0
27Austin, Shawn 3vsAlatis, Eric 3
21Awe, Brent 3vsNorman, John 3
Ayal, Ian 3vs* Awarded Bye *
273Ayukawa, Noriyuki 3vsRingrose, Jared 3
351Babadi, Joseph 3vsDiJohn, Nicholas 3
444Babb, William 0vsHavle, Jason 0
28Babcock, Grant 3vsStoots, Steven 3
329Babigian, Haroutun 3vsMeador, Leith 3
593Bachiller, Brendan 0vsSchuetz, Patricia 0
531Baggett, Erik 0vsThornton, Jesse 0
480Bailey, Andrew 0vsDrescher, Will 0
517Bailey, Joshua 0vsSikora, Patrick 0
217Baker, Albert 3vsThomas, Jibri 3
125Baker, Chas 3vsMacDonald, Heather 3
22Baker, Jc 3vsWyzykowski, Edward 3
419Baker, Jesse 0vsThompson, Charles 0
275Ball, Benjamin 3vsCarl, Scott 3
567Ball, Evan 0vsTerrell, Matt 0
Bargar, Brandon 3vs* Awarded Bye *
513Bargeron, Austin 0vsRumancik, Andrew 0
342BarnadaAcuna, Kyle 3vsGibson, William 3
523Barnes, Bert 0vsCourcy, Daniel 0
645Barnes, Joshua 0vsZamoida, Jeff 0
520Barr, Leanna 0vsJacobus, Michael 0
Barrett, Chris P 3vs* Awarded Bye *
548Basseri, Yashar 0vsThiessen, Robert 0
228Batson, Bruce 3vsMcCullough, Bobby 3
73Bauman, Eric 1vsBuvoltz, David 1
414Beach, Glenn 0vsKorniotes, Angela 0
33Beaty, Aaren 3vsRoshia, Adam 3
Bell, Timothy 3vs* Awarded Bye *
Belty, Alex 3vs* Awarded Bye *
138Benck, Zach 3vsGreene, Brian 3
65Bennett, Jason 3vsRobinson, Nathan 3
373Benson, Aaron 3vsMcLaughlin, R. J. 3
Benson, Jonathan 3vs* Awarded Bye *
360Benyei, Michael 3vsKnaub, Matt 3
Beougher, Paul 3vs* Awarded Bye *
422Berghahn, Wesley 0vsEvans, Mark 0
488Bernett, Evan 0vsYoung, Matthew 0
509Bernhardt, Wade 0vsZeberlein, Michael 0
Bertoncini, Alex 3vs* Awarded Bye *
174Bez, Ryan 3vsSipe, Eric 3
276Bianchini, Gregory 3vsBrown, Sam 3
398Biasetti, Anthony 1vsBouweiri, Bill 1
185Bible, Jabin 3vsTran, Minh 3
91Bienlein, Tyler J 3vsLeDonne, Gregory 3
453Bieringer, Michael 0vsShapiro, Jack 0
473Biever, Marshall 0vsTuell, David 0
565Bigelow, Clair 0vsPotrykus, Jason 0
299Billadeau, Derek 3vsRussell, Matt 3
498Bilton, Tim 0vsArmstrong, Jirhon 0
Bishop, James 3vs* Awarded Bye *
354Bjerk, Mitchell 3vsMork, Elliot 3
12Black, Grant 3vsWells, Justin 3
545Blackman, Robert 0vsRhoads, Trevor 0
26Blair, Adam 3vsDang, Fumin 3
458Blais, Steven 0vsDutton, Tim 0
427Blakely, Ryan 0vsGreene, Brandon 0
571Blizzard, Joe 0vsSmith, Bryan 0
418Block, Anthony 0vsAkers, Jeffrey 0
25Blough, Alex 3vsFarrell, Alexander 3
Blunt, Casey 3vs* Awarded Bye *
302Bodee, Roger 3vsHolden, Zachary 3
346Boedecker, Jonathan 3vsWelbes, Josef 3
614Boehner, Scott 0vsPatterson, William 0
Boettcher, Jared 3vs* Awarded Bye *
596Bogan, Kevin 0vsChacon, Jorge 0
115Boire, Forrest 3vsKnapp, Hans 3
117Bologna, Will 3vsSisson, Joseph 3
58Bonilla, Byron 3vsSeward, Christopher 3
410Bonkowski, Francis 1vsMuccio, Tony 1
205Bonneville, Tim 3vsParrish, Tyler 3
10Bottinelli, Stephen 3vsArch, Clayton 3
207Bou, Lary 3vsJones, Alex 3
399Bourne, Jeff 3vsMathews, Sam 3
398Bouweiri, Bill 1vsBiasetti, Anthony 1
547Bowen Jr, Ken 0vsFarmer, Brett 0
402Bowen, Leonard 1vsMattox, Jacob 1
16Bowers, Adam 3vsStorey, William 3
429Bowers, John 0vsSpriestersbach, Michael 0
82Bowman, James 3vsMalafarina, David 3
375Bowman, Trey 3vsTurning, Travis 3
592Brackett, Benjamin 0vsDennison, Todd 0
401Bradley, Noah 1vsJeannin, Jules 1
Brady, Hal 3vs* Awarded Bye *
332Brakke, Kris 3vsRaymond, Ricky 3
254Brantner, Drew 3vsShoaf, Edwin 3
20Brassard, Scott 3vsKain, Morgan 3
528Braud, Chis 0vsMathis, Jeffrey 0
Braverman, Michael 3vs* Awarded Bye *
80Bray, Nicholas 3vsHollisian, Christopher 3
395Brazzell, Davis 1vsChin, Richard 1
277Bresett, John 3vsClark, Jeff 3
333Bressler, Michael 3vsLeydens, Kerey 3
127Brewer, Jacob 3vsCunningham, Ryan 3
519Brideson, Alex 0vsNorris, Jason 0
Briner, Jeffrey 3vs* Awarded Bye *
129Brisky, Chris 3vsSherwood, Nicholas 3
274Brock, Kyle 3vsSabella, Jordan 3
378Broer, Paul 3vsSchlein, Eric 3
234Brolly, Sean 3vsPlymel, Devon 3
167Brooks, Dane 3vsDooley, Justyn 3
84Brown (628), Ryan 3vsLe, Joshua 3
Brown, Alex 3vs* Awarded Bye *
19Brown, Brett 0vsSawyer, Terry 0
210Brown, Greg 3vsTilghman, Garrett 3
573Brown, Kyle 0vsEshghy, Pat 0
Brown, Paul 3vs* Awarded Bye *
524Brown, Ryan N 0vsDeaton, Courtney 0
276Brown, Sam 3vsBianchini, Gregory 3
83Brozovich, Ryan 3vsNguyen, Hien 3
95Bruce, Adam 3vsAkers, Jay 3
304Brunette, Kyle 3vsPeterson, Cole 3
Brunson, Damyan 3vs* Awarded Bye *
376Brunstetter, Jay 3vsWisniewski, Cameron 3
61Brunstetter, John 3vsHaushalter, Michael 3
133Brunt, Tyler 3vsAllseitz, Brandin 3
BuMansour, Chad 3vs* Awarded Bye *
71Buchanan, Aaron 3vsEsposito, Michael 3
149Buchholz, Evan 3vsSkerritt, Marc 3
512Buhonick, Derrick 0vsDeRusso, Tony 0
Bullington, Jay 3vs* Awarded Bye *
67Buonanno, Mathew 3vsStewart, Michael 3
479Burke, JohnPaul 0vsLai, Boris 0
562Burke, Milo 0vsNedzweckas, Adam 0
543Burkett, Benjamin 0vsCompton, Travis 0
175Burks, Ian 3vsHall, David 3
377Burks, Michael 3vsChurchill, Chris 3
247Burnham, Gip 3vsDaddio, Christopher 3
76Burns, Chad 3vsWinter, Randy 3
586Burnum, John 0vsNadkarni, Daniel 0
53Burrows, Timothy 3vsHancher, Gregory 3
Burton, Brandon 3vs* Awarded Bye *
328Burton, David 3vsKorb, Shaun 3
135Bushey, Andrew 3vsMorgan, Trevyn 3
476Butler, Eric 0vsLubman, Jacob 0
Butler, Jessie 3vs* Awarded Bye *
374Butler, Josh 3vsWall, Nikolas 3
73Buvoltz, David 1vsBauman, Eric 1
598Buys, Linda 0vsDacunto, Robert 0
584Byam, Alan R 0vsHazlett, Paul 0
139Byer, Jon 3vsNoble, Chris 3
574Byrd, Eric 0vsHubbs, Jake 0
305Calderon, Chris 3vsMcCarl, Morgan 3
630Calderon, Roberto 0vsAmberik, Jarrod 0
44Calhoun, Robert 3vsJohnson, Brandon 3
104Caligiuri, Scott 3vsKetel, Benjamin 3
123Camp, John 3vsParrish, James 3
119Campbell, Derek 3vsAllen, Evan 3
646Campbell, Eric 0vsPennett, Steven 0
51Campbell, Jesse 3vsMarinkovich, George 3
379Campbell, Kurt 3vsTaylor (307), Zac 3
500Capalbo, Justin 0vsSeelamsetty, Sunny 0
184Capaldi, Alex 3vsMarcus, Jay 3
176Capito, Eric 3vsHeldman, Tj 3
631Capps, Brandon 0vsHarrison, Justin 0
637Cardwell, Jordan 0vsMorton, Lisa 0
275Carl, Scott 3vsBall, Benjamin 3
421Carpenter, Jacob 0vsMcConnell III, Esker F. 0
186Carroll, Chad 3vsSchlom, Christoph 3
549Carswell, Bill 0vsParrott, Kc 0
189Casby, Chris 3vsGreen, Dan 3
72Cashin, Padraic 3vsHartless, Dylan 3
601Cassidy, Marcie 0vsReardon, Collin 0
Castillo, Ryen 3vs* Awarded Bye *
213CastilloVergara, Franklyn 3vsPerrone, Dan 3
321CastroMahoney, Roberto 3vsMcAleer, Jeff 3
Cates, Weston 3vs* Awarded Bye *
Cauble, Jonathan 3vs* Awarded Bye *
596Chacon, Jorge 0vsBogan, Kevin 0
Champagne, Jeff 3vs* Awarded Bye *
Chanaberry, Will 3vs* Awarded Bye *
Chang, Morgan 3vs* Awarded Bye *
483Chapman, Rob 0vsDexter, Marcus 0
481Charles, Brandon 0vsEales, Andrew 0
465Charpia, Philip 0vsWilson, Steve 0
527Chencinski, Timothy 0vsStrausman, Shea 0
327Cheplick, Matthew 3vsDelgado, Josiah 3
218Chiarito, Brandon 3vsO'Neal, Nicholas 3
Chiarlanza, Tony 3vs* Awarded Bye *
326Chieng, Philip 3vsRiaz, Mansoor 3
Chin, Jamie 3vs* Awarded Bye *
395Chin, Richard 1vsBrazzell, Davis 1
15Chirico, Kevin 3vsDowling (317), Mike 3
256Cho, Joshua 3vsSudendorf, Vanessa 3
57Christensen, James 3vsRamos, Jose 3
98Christianson, Bradley 3vsMcKay, Andrew 3
Christopher, Grant 3vs* Awarded Bye *
145Chromulak, Jeffrey 3vsLewis, David 3
629Chung, Samuel 0vsHoagland, Derek 0
232Church, Sam 3vsAdamson, Zach 3
377Churchill, Chris 3vsBurks, Michael 3
291Ciufo, Benjamin 3vsMa, Zhecheng 3
396Ciufo, T. J. 1vsProctor, Casey 1
591Clark, Cory 0vsFieber, Kevin 0
Clark, Jared 3vs* Awarded Bye *
277Clark, Jeff 3vsBresett, John 3
371Clayman, Abraham 3vsTibbitts, Nicholas 3
Clift, Brent 3vs* Awarded Bye *
30Clifton, Corey 3vsDame, David 3
357Clock, Kevin 3vsPreda, Ciprian 3
496Clyburn, Brandon 0vsJudy, John 0
178Coburn, Jonathan 3vsMcMicheaux, Zach 3
434Codd, David 0vsAdams, Sean 0
32Codman, John 3vsTelkamp, Matthias 3
Coffman, Robert 3vs* Awarded Bye *
56Cogliati, Chris 3vsNeff, Cody 3
268Cohagen, Jacob 3vsEllenburg, David 3
152Colbert, Kyle 3vsWilson, Avery 3
Coleman, Jason 3vs* Awarded Bye *
193Coleman, Larry 3vsMarat, John 3
62Collins, Eric 3vsCoughlan, Michael 3
11Come, Anthony 3vsDodds, Travis 3
441Comer, William 0vsSeylar, Joshua 0
543Compton, Travis 0vsBurkett, Benjamin 0
359Conde, Ricardo 3vsRodriguez, Justin 3
639Conley, Kieran 0vsSchumann, David 0
477Conrad, Alexander 0vsSinger, Sean 0
417Conrow, Mikael 3vsGrourke, Vincent 3
137Conway, Nathan 3vsLisenby, Josh 3
624Cook, Jameson 0vsIrving, Quaid 0
485Cook, Steele P 0vsNadolny, Brian 0
Cook, Wayne 3vs* Awarded Bye *
364Cook, William 3vsSwain, Josh 3
492Coover, Paul 0vsReefer, Shawn 0
131Copenhaver, Eric 3vsMorgan, Sean 3
625Copersito, Joey 0vsAlaniz, Nicholas 0
634Corby, Ryan 0vsMalisiak, Ryne 0
109Cornely, Raymond 3vsAlvarez De Araya, Vicente 3
CornwellShiel, Chris 3vs* Awarded Bye *
14Corrigan, Abe 3vsLeister, Nicole 3
62Coughlan, Michael 3vsCollins, Eric 3
407Counts, Kamron 1vsEisenhauer, Brian 1
523Courcy, Daniel 0vsBarnes, Bert 0
623Courtade, Brian 0vsZastrow, Martin 0
63Cowden, Nick 3vsFidler, Raymond 3
154Cox, Kyle 3vsHudgins, Dara 3
561Cox, Paul 0vsKottemann, Justin 0
540Cox, Richard 0vsDuvall, Dylan 0
583Craig, Chris 0vsGaddis, Keaton 0
134Crist, Stephen 3vsMeyers, David 3
4Crone, Kenneth 3vsReyes, Erik 3
233Cronin, Jonathan 3vsMiller, Dylan 3
37Crossey, Jim 3vsRios, Matthew 3
271Crowder, Alex 3vsApperson, Michael 3
70Crowley, Dave 3vsHammaker, Joseph 3
34Crowley, Nicholas 3vsGalasinao, Nicholas 3
246Cruz, Eric 3vsStrange, Jason 3
461Cruz, Jeffrey 0vsWolfe, Maryann 0
148Cuccurullo, Luke 3vsKerby, Michael 3
38Cullerton, Evan 3vsMickle, David J 3
204Cullum, Mark 3vsRodgers, Ronald 3
Cullum, Travis 3vs* Awarded Bye *
622Cummings, Tim 0vsGendron, Jason 0
Cuneo, Andrew 3vs* Awarded Bye *
127Cunningham, Ryan 3vsBrewer, Jacob 3
92Curie, Jeremy 3vsFarrington, Kyle 3
486Cutchall, Justin 0vsWeyers, Phyllis 0
195Cutler, Ben 3vsOrsted, Corey 3
581Cutruzzula, Vincent 0vsMiller, Andrew 0
397Cuttler, William 1vsOwenby, Dakota 1
598Dacunto, Robert 0vsBuys, Linda 0
247Daddio, Christopher 3vsBurnham, Gip 3
30Dame, David 3vsClifton, Corey 3
26Dang, Fumin 3vsBlair, Adam 3
425Daniel, Nick 0vsFennell, Jc 0
94Daniels, Brandun 3vsMahoney, Bryan 3
163Daugherty, Jeremy 3vsHuckabone, Dylan 3
650Daugherty, Nicole 0vsWeix, Jesse 0
Davenport, Eddie 3vs* Awarded Bye *
122Davenport, Keith 3vsMadsen, Benton 3
579Davies, Brendan 0vsLyon, JohnJack 0
Davis (672), Randy 3vs* Awarded Bye *
Davis, Andrew 3vs* Awarded Bye *
157Davis, Doug 3vsPhillips, Thomas 3
Davis, John 3vs* Awarded Bye *
325Davis, Kaleb 3vsTamargo, Erin 3
Davis, Shawn 3vs* Awarded Bye *
Davoudi, Mani 3vs* Awarded Bye *
589Dawson, Timothy 0vsSnead, Chris 0
556Day, James 0vsAkin, William 0
249Dayton, William 3vsRombach, Cullen 3
DeJoy, Joseph 3vs* Awarded Bye *
512DeRusso, Tony 0vsBuhonick, Derrick 0
206DeStefano, Alexander 3vsDicker, Elliott 3
110DeStefano, JohnMichael 3vsPoland, William 3
54Dean, David 0vsHeilker, David 0
524Deaton, Courtney 0vsBrown, Ryan N 0
327Delgado, Josiah 3vsCheplick, Matthew 3
99Delhommer, Dustin 3vsHermann, Brian 3
Dell, Willis 3vs* Awarded Bye *
315Demarino, Matt 3vsPatrick, Cameron 3
237Demby, Terrence 3vsRakovich, Stephen 3
607Deml, Stephen 0vsTrulov, Kevin 0
128Dempsey, Brandon 3vsMaddox, Zachary 3
226Denner, Matthew 3vsWiese, Matthew 3
162Denniser, Andrew 3vsMcFadden, Robert 3
647Dennison, Gavin 0vsHearn, Hunter 0
592Dennison, Todd 0vsBrackett, Benjamin 0
483Dexter, Marcus 0vsChapman, Rob 0
351DiJohn, Nicholas 3vsBabadi, Joseph 3
206Dicker, Elliott 3vsDeStefano, Alexander 3
450Dickerson, Gary 0vsKordis, Matthew 0
202Dill, Ray 3vsNewyear, Keith 3
Dion, Gabriel 3vs* Awarded Bye *
11Dodds, Travis 3vsCome, Anthony 3
Dongean, Dylan 3vs* Awarded Bye *
35Donovan, James 3vsWilliams, Charissa 3
505Dooley, Andrew 0vsGriffiths, Shawn 0
167Dooley, Justyn 3vsBrooks, Dane 3
144Doolittle, Shelby 3vsVance, Kameron 3
564Dorriety, Megan 0vsEmmanoyil, Thomas 0
2Dowis, Aaron 3vsHall, Donald 3
15Dowling (317), Mike 3vsChirico, Kevin 3
230Downs, James 3vsPeck, Jordan 3
372Dreher, Gregory 3vsMartin, Tj 3
480Drescher, Will 0vsBailey, Andrew 0
243Drischler, William 3vsGooge, Bill 3
331Drury, Brandon 3vsPoage, Cory 3
559Ducca, Michael 0vsMawyer, Teddy 0
566Dumais, Jesse 0vsFeldman, Dave 0
Dupal, Stephen 3vs* Awarded Bye *
78Durham, Robert 3vsSwank, Alex 3
285Durney, Ryan 3vsAnderson, Bryan 3
458Dutton, Tim 0vsBlais, Steven 0
540Duvall, Dylan 0vsCox, Richard 0
481Eales, Andrew 0vsCharles, Brandon 0
161Easton, Joseph 3vsHamel, Kevin 3
648Efthimiadis, Eric 0vsQueen, Justin 0
507Eggert, Robert 0vsFranger, James 0
407Eisenhauer, Brian 1vsCounts, Kamron 1
295Ekendahl, Frans 3vsSmith, Anthony 3
518Eldridge, Benjamin 0vsSwenson, Shane 0
435Elgin, John 0vsLi, Brook 0
268Ellenburg, David 3vsCohagen, Jacob 3
223Ellis, Christopher 3vsKrontz, Jason 3
221Embury, Maxwell 3vsParshall, William 3
626Emery, Darrin 0vsRussell, Kevin 0
564Emmanoyil, Thomas 0vsDorriety, Megan 0
158Epple, Stephen 3vsSomavilla, Daniel 3
546Epprecht, Kurtis 0vsFlagler, Brittany 0
573Eshghy, Pat 0vsBrown, Kyle 0
71Esposito, Michael 3vsBuchanan, Aaron 3
422Evans, Mark 0vsBerghahn, Wesley 0
621Evans, Sean 0vsSchaefer, Andrew 0
181Ewing, Dalton 3vsSmith, Isaak 3
142Ewing, Mark 3vsSnyder, Drew 3
317Fabrini, James 3vsRitenour, Jameson 3
81Fain, Bronzie 3vsOliver, Jonathan 3
260Falchetti, Matt 3vsArbogast Jr, George 3
415Falk, Joshua 0vsFickey, Alexandrea 0
547Farmer, Brett 0vsBowen Jr, Ken 0
25Farrell, Alexander 3vsBlough, Alex 3
92Farrington, Kyle 3vsCurie, Jeremy 3
Fasano, Joe 3vs* Awarded Bye *
525Fassino, Joe 0vsMeise, Lin 0
132Fazio, Kristen 3vsKollmer, Martin 3
400Fedkowskyj, Roman 1vsKobashigawa, Davin 1
566Feldman, Dave 0vsDumais, Jesse 0
Fennell, Christopher 3vs* Awarded Bye *
425Fennell, Jc 0vsDaniel, Nick 0
245Fennen, Alex 3vsWerner, Christopher 3
235Fenoglio, Charlie 3vsSommers, Jordan 3
89Ferguson, Andy 3vsJackson, Daniel 3
384Ferguson, Scott 3vsTahaFurst, Maha 3
535Ferguson, Warner 0vsOveson, Riley 0
415Fickey, Alexandrea 0vsFalk, Joshua 0
63Fidler, Raymond 3vsCowden, Nick 3
591Fieber, Kevin 0vsClark, Cory 0
654Finley, Ezekiel 0vsTheurer, William 0
222Finney, Michael 3vsTobey, Jacob 3
462Fisher, Jeremiah 0vsSelvage, Roger 0
557Fisher, Ryan 0vsPickin, Kyle 0
324Fitzgerald, Charles 3vsAlexander, Eric 3
546Flagler, Brittany 0vsEpprecht, Kurtis 0
286FleischmannRose, David 3vsSpasaro, Nathan 3
31Fleming, Joshua 3vsGlaubinger, Benjamin 3
136Flowers, Jim 3vsWilsoncroft, Ronnie 3
Fogle, Jack 3vs* Awarded Bye *
Folinus, Jeff 3vs* Awarded Bye *
6Foote, Alex 3vsSmith, Zacharie 3
350Ford (058), Jason 3vsSeiber, Alex 3
409Foresta, Jordan 1vsGrazier, Jeremy 1
283Forget, JonathanM. 3vsAbabneh, Thabit 3
103Forst, Mitchell 3vsWyatt, Colin 3
394Fortini, Joseph 1vsTaylor, Jared 1
Fortner, Phillip 3vs* Awarded Bye *
257Foshe, Chris 3vsMcDaniel, Chris 3
431Fowler, Daniel 0vsRinell, Robert 0
Frady, Keane 3vs* Awarded Bye *
526Francis, Scott 0vsSchuetz, Kurt 0
1Francisco, Benjamin 3vsGardner, Michael 3
507Franger, James 0vsEggert, Robert 0
Frazier, Kurtis 3vs* Awarded Bye *
Frei, Gabriel 3vs* Awarded Bye *
369French, Shawn 3vsPonting, Kory 3
606Frey, Brandon 0vsNeimanZych, Alexander 0
262Friedman, Samuel 3vsHusted, Joshua 3
48Fritz, Tommy 3vsKiemes, Johannes 3
23Fuentes, Calosso 3vsRabey, Michael 3
241Fuhrman, Curtis 3vsMartell, William 3
Fulk, David 3vs* Awarded Bye *
Fuller, Jonathan 3vs* Awarded Bye *
Funk, Jaelin 3vs* Awarded Bye *
102Furlong, Kevin 3vsMayer, John 3
Furst, Vivianne 3vs* Awarded Bye *
583Gaddis, Keaton 0vsCraig, Chris 0
105Gainty, Matthew 3vsRicker, Tegan 3
34Galasinao, Nicholas 3vsCrowley, Nicholas 3
457Gallagher, Phil 0vsPenland, Daniel 0
611Galvin, Raymond 3vsSnow, David 3
Ganadillo, Marenz 3vs* Awarded Bye *
251Gangl, Cory 3vsMontalvo, Radames 3
1Gardner, Michael 3vsFrancisco, Benjamin 3
313Garmon, Daniel 3vsWeidig, Philip 3
116Garner, Elliot 3vsRowland, Chris 3
506Garrison, William 0vsLawton, Jonathan 0
640Garrou, Elliott 0vsHughes, Caleb 0
113Gates, Jake 3vsTramper, Auston 3
615Gauthier, Leo 0vsWenzel, Josh 0
180Geist, Tyler 3vsSmith, Vincent 3
622Gendron, Jason 0vsCummings, Tim 0
515Gerstner, Grant 0vsPeiffer, Jeremy 0
Giannopoulos, Steve 3vs* Awarded Bye *
342Gibson, William 3vsBarnadaAcuna, Kyle 3
532Gigliotti, Dale 0vsShipe, Brandon 0
521Gilmore, Billy 0vsStinnett, Jace 0
501Gindt, Lukas 0vsZimmerman, Brandon 0
Glancy, Ben 3vs* Awarded Bye *
Glass, Travis 3vs* Awarded Bye *
31Glaubinger, Benjamin 3vsFleming, Joshua 3
602Glazer, Robbie 0vsPolinsky, Ira 0
470Goding, Chad 0vsHirsh, Zachary 0
236Goodman, Stephen 3vsPeloquin, Josh 3
243Googe, Bill 3vsDrischler, William 3
413Gordon, Taylor 0vsHenriquez, Dimas 0
301Gorman, Brian 3vsKeyser, Nicholas Keyser 3
Goss, Jonathan 3vs* Awarded Bye *
214Gosse, Eric 3vsMcGonigle, Kevin 3
281Graham, Sam 3vsMastriano, Paul 3
9Grant, Bradford 3vsHarper, Christopher 3
409Grazier, Jeremy 1vsForesta, Jordan 1
239Green, Benjamin 3vsLucy, James 3
189Green, Dan 3vsCasby, Chris 3
97Green, Stephen 3vsHughes, Nicholas 3
635Green, Trent 0vsRoman, Hector 0
427Greene, Brandon 0vsBlakely, Ryan 0
138Greene, Brian 3vsBenck, Zach 3
13Grendell, James 3vsSweeney, Jace 3
370Gressitt, Connor 3vsRobertson, James 3
505Griffiths, Shawn 0vsDooley, Andrew 0
303Groen, Joshua 3vsWeckerly, Joshua 3
417Grourke, Vincent 3vsConrow, Mikael 3
358Grunwald, Andrew 3vsMadert, Austin 3
460Grybel, Robert 0vsPena, Jason 0
Guido, Matt 3vs* Awarded Bye *
Guttler, Russell 3vs* Awarded Bye *
455Gwynn, Michael 0vsLittle, Gregory 0
74Ha, Christopher 3vsMcAllister, Joseph 3
311Haas, Kennen 3vsSpradley, Winston 3
39HaberMattie, David 3vsMenser, Jalen 3
Hadam, Eric 3vs* Awarded Bye *
653Hagstrom, Joshua 0vsLigon, Kathy 0
638Haithcock, Jesse 0vsPiotrowsky, Kenneth 0
284Haldeman, Alexander 3vsMarriott, Elizabeth 3
Hale, Cruz 3vs* Awarded Bye *
175Hall, David 3vsBurks, Ian 3
2Hall, Donald 3vsDowis, Aaron 3
90Hall, Jarad 3vsMcginnis, Kevin 3
42Hall, Joey 3vsMcKenna, Samuel 3
187Hall, Mike 3vsArgo, Michael 3
Halton, Joseph 3vs* Awarded Bye *
522Hamann, Brian 0vsVelzy, Jonathan 0
161Hamel, Kevin 3vsEaston, Joseph 3
70Hammaker, Joseph 3vsCrowley, Dave 3
580Hamrick, George 0vsInman, Jaymes 0
53Hancher, Gregory 3vsBurrows, Timothy 3
594Hancock, David 0vsSnow, James 0
36Handy, Amber 0vsMoore, Aaron 0
603Hanson, Bryan 0vsKnepper, Bryan 0
318Hanson, Kris 3vsSmith, Dale 3
87Happel, Adam 3vsVinson, Terrence 3
341Harder, Robert 3vsTurner, Michael 3
587Hardin, John 0vsMcKay, Richard 0
261Hardison, Jason 3vsShifflett, Patrick 3
118Hare, Christopher 3vsThomas, Jeff 3
9Harper, Christopher 3vsGrant, Bradford 3
597Harper, Connor 0vsOllerenshaw, John 0
Harrington, Bryan 3vs* Awarded Bye *
300Harris, Edwin 3vsSutton, Mark 3
367Harris, Ronald 3vsWallace, Ben 3
631Harrison, Justin 0vsCapps, Brandon 0
200Hart, Matt 3vsSoike, Craig 3
Hartbarger, Lance 3vs* Awarded Bye *
72Hartless, Dylan 3vsCashin, Padraic 3
447Hartnett, James 0vsThompson, Craig 0
244Harvie, Donovan 3vsVinson, Gary 3
101Hathaway, Raymond 3vsMatthews, Austin 3
252Hathaway, Tyler 3vsAndrews, Jonathan 3
253Hatter, Joseph 3vsRichardson, Michael 3
199Haupt, Roland 3vsZheng, Junyuan 3
61Haushalter, Michael 3vsBrunstetter, John 3
444Havle, Jason 0vsBabb, William 0
156Hawk, Tyler 3vsWegman, Elliot 3
552Hawkins, Avery 0vsVenard, Brian 0
456Hayes, James 0vsRodriguez, Eric 0
433Hayhurst, Brian 0vsMoran, Eric 0
628Haynes, Kyle 0vsHolcomb, David 0
584Hazlett, Paul 0vsByam, Alan R 0
600Headley, David 0vsMcElroy, Parker 0
647Hearn, Hunter 0vsDennison, Gavin 0
Heath, Joel 3vs* Awarded Bye *
24Heath, Kevin 3vsMilmine, Tyler 3
54Heilker, David 0vsDean, David 0
176Heldman, Tj 3vsCapito, Eric 3
439Helms, Sterling 0vsParis, Andrew 0
Helms, Thomas 3vs* Awarded Bye *
413Henriquez, Dimas 0vsGordon, Taylor 0
436Hensley, Erik 0vsLitz, Ben 0
99Hermann, Brian 3vsDelhommer, Dustin 3
287Hernandez, Daniel 3vsNunley, Tanner 3
108Hernandez, Kevin 3vsWhite, Travis 3
192Hernandez, Mario 3vsKerr, Warren 3
170Herniter, Ira 3vsMendolia, Joseph 3
Herrera, Joseph 3vs* Awarded Bye *
383Herron, Joshua 3vsKacik, Alex 3
93Hiehle, Nolan 3vsMara, Kevin 3
627Higginbotham, Daniel 0vsKeller (280), Chris 0
445Higginbotham, Edward 0vsKim, Dong 0
231Hill, Anthony 3vsSchrantz, Mac 3
126Hill, Jason 3vsSachs, Stephen 3
644Hilton, Michael 0vsVuong, Phuc 0
632Hinkley, Aiden 0vsMurtha, James 0
337Hinnant, Michael 3vsMurphy, Matt 3
470Hirsh, Zachary 0vsGoding, Chad 0
629Hoagland, Derek 0vsChung, Samuel 0
52Hoefer, Jacob 3vsPotts, John 3
212Hoffman, Jacob 3vsRudolph, Jacob 3
267Holbrook, Daniel 3vsSmith (564), Brandon 3
366Holcomb, Andrew 3vsMaholic, Ross 3
628Holcomb, David 0vsHaynes, Kyle 0
302Holden, Zachary 3vsBodee, Roger 3
343Holland, Vincent 3vsAnderson, Nathan 3
80Hollisian, Christopher 3vsBray, Nicholas 3
68Holth, Coleman 3vsNagle, Eric 3
310Hopkins, Daniel 3vsMcCord, Kristopher 3
314Hopkins, Jonathan 3vsWildes, Chris 3
426Hopkins, Parker 0vsMorningstar, Christopher 0
Horn, Andrew 3vs* Awarded Bye *
Horne, Stephen 3vs* Awarded Bye *
428Horton, Eric 0vsHuddleson, Levi 0
209Housman, Myles 3vsSedlak, Jonathan 3
423Howell, Damon 0vsPuffinburger, Justin 0
255Hsu, Jeremy 3vsPowell, Jason 3
197Hu, Leon 3vsShtilkind, Konstantin 3
Huang, Bob 3vs* Awarded Bye *
574Hubbs, Jake 0vsByrd, Eric 0
163Huckabone, Dylan 3vsDaugherty, Jeremy 3
428Huddleson, Levi 0vsHorton, Eric 0
154Hudgins, Dara 3vsCox, Kyle 3
380Hudlin, Jason 3vsArestad, Nicholas 3
216Hughes, Andrew 3vsSkorinko, Zachary 3
640Hughes, Caleb 0vsGarrou, Elliott 0
97Hughes, Nicholas 3vsGreen, Stephen 3
Humphries, Jake 3vs* Awarded Bye *
438Hunt, Christopher 0vsHwang, Tony 0
651Hunt, Joseph 0vsLeeper, Jason 0
266Hunter, Wilson 3vsWeihe, Sean 3
292Huskey, Richard 3vsAchorn, Logan 3
262Husted, Joshua 3vsFriedman, Samuel 3
45Huttman, Michael R 3vsLough, Brandon 3
495Hutton, Daniel 0vsSayas, Heath 0
Huynh, Anthony 3vs* Awarded Bye *
438Hwang, Tony 0vsHunt, Christopher 0
Hymel, Eric 3vs* Awarded Bye *
534Ikeda, Jonathan 0vsJacobs, Steven 0
432Ingraffia, Matt 0vsSledd, Andrew 0
Ingram, Peter 3vs* Awarded Bye *
580Inman, Jaymes 0vsHamrick, George 0
624Irving, Quaid 0vsCook, Jameson 0
363Isbell, Tyler 3vsWhittington, Kelly 3
140Israel, William 3vsTomitz, Michael 3
263Ivey, Jacob 3vsSchaaf, Chris 3
111Izsak, Gabby 3vsJohnson (660), Peter 3
424Jabbour, George 0vsStarck, William 0
464Jack, Nathaniel 3vsMitchell, Robbie 3
89Jackson, Daniel 3vsFerguson, Andy 3
609Jackson, Elijah 0vsWright, Carlton 0
534Jacobs, Steven 0vsIkeda, Jonathan 0
520Jacobus, Michael 0vsBarr, Leanna 0
430Jamison, Bill 0vsWhiteman, Alex 0
Jamison, Chad 3vs* Awarded Bye *
47Janus, Chris 3vsSavage, Anthony 3
401Jeannin, Jules 1vsBradley, Noah 1
41Jennings, Dylan 3vsMcKiernan, Ryan 3
290Joglar, Gabriel 3vsSchumacher, Zachary 3
55Johner, Nikalas 3vsLacey, Andreas 3
111Johnson (660), Peter 3vsIzsak, Gabby 3
44Johnson, Brandon 3vsCalhoun, Robert 3
224Johnson, Chad 3vsMurphy, Jonathan 3
420Johnson, Douglas 0vsLivingston, Denise 0
Johnson, Jon 3vs* Awarded Bye *
307Johnson, Joshua 3vsShore, Ian 3
Johnson, Mark 3vs* Awarded Bye *
294Johnson, Maxwell 3vsLadyman, Korey 3
471Johnson, Nan 0vsWalter, Christopher 0
JohnsonEpstein, Jasper 3vs* Awarded Bye *
Johnston, Ben 3vs* Awarded Bye *
604Jones (439), Dustin 0vsMcGavisk, Patrick 0
7Jones (593), Dustin 3vsLerman, Andrew 3
207Jones, Alex 3vsBou, Lary 3
322Jones, Kelee 3vsScherzo, Greg 3
188Jones, Patrick 3vsKobylski, Kenneth 3
503Jordan, Joshua 0vsRowell, Tanner 0
539Joseph, Molly 0vsMcGhee, Jeremy 0
496Judy, John 0vsClyburn, Brandon 0
Jung, Steven 3vs* Awarded Bye *
383Kacik, Alex 3vsHerron, Joshua 3
20Kain, Morgan 3vsBrassard, Scott 3
605Kastning, Erik 0vsMills, Matthew 0
8Kaufman, Josh 3vsOrtiz (389), Jose 3
627Keller (280), Chris 0vsHigginbotham, Daniel 0
196Kelly, Eamon 3vsPeters, Scott 3
151Kelly, Francis 3vsArthurs, Marshall 3
489Kemp, Brenton 0vsMcDonald, Blake 0
516Kemp, Jason 0vsStewart, Keith 0
641Kent, Russell 0vsSeay, Tony 0
148Kerby, Michael 3vsCuccurullo, Luke 3
192Kerr, Warren 3vsHernandez, Mario 3
104Ketel, Benjamin 3vsCaligiuri, Scott 3
301Keyser, Nicholas Keyser 3vsGorman, Brian 3
48Kiemes, Johannes 3vsFritz, Tommy 3
445Kim, Dong 0vsHigginbotham, Edward 0
289King, Bo 3vsSzablak, Jeff 3
46King, Ian 3vsShafer, Jason 3
316Kipper, Matthew 3vsSenter, Brandon 3
306Kisilewicz, Audrey 3vsMartin, Andy 3
220Klett, Dylan 3vsMaxwell, Corey 3
115Knapp, Hans 3vsBoire, Forrest 3
555Knapp, Paddy 0vsYoung, Jay 0
360Knaub, Matt 3vsBenyei, Michael 3
603Knepper, Bryan 0vsHanson, Bryan 0
43Knight, Corwin 3vsManamon, Michael 3
508Knight, Joshua 0vsMills, Paul 0
400Kobashigawa, Davin 1vsFedkowskyj, Roman 1
188Kobylski, Kenneth 3vsJones, Patrick 3
182Koch, Justin 3vsRichardson, Anthony 3
5Koch, Kevin 3vsZelechowski, Steven 3
124Kochis, Michael 3vsLindeman, Thomas 3
100Koenick, Ethan 3vsShauket, Shaun 3
114Koerwer, Scott 3vsMoloughney, David 3
191Kohli, Jonathon 3vsMarchesano, Marco 3
569Kold, Philip 0vsThompson, Angela 0
132Kollmer, Martin 3vsFazio, Kristen 3
328Korb, Shaun 3vsBurton, David 3
450Kordis, Matthew 0vsDickerson, Gary 0
414Korniotes, Angela 0vsBeach, Glenn 0
203Kostas, Steven 3vsLuther, James 3
561Kottemann, Justin 0vsCox, Paul 0
560Krasher, Brian 0vsSherman, James 0
Kraupa, Richard 3vs* Awarded Bye *
223Krontz, Jason 3vsEllis, Christopher 3
454Kuehl, Darryl 0vsMay, Aaron 0
Kuhlow, Christopher 3vs* Awarded Bye *
121Kuhn, William 3vsTunison, Drew 3
392Kwok, Cosmo 3vsSterner, Edward 3
242LaBelle, Brandon 3vsMccartney, Mitch 3
633LaVine, Chris 0vsSetree, Cody 0
55Lacey, Andreas 3vsJohner, Nikalas 3
563Lacker, Jonathan 0vsVanGee, Richard 0
294Ladyman, Korey 3vsJohnson, Maxwell 3
538Laforrest, Dale 0vsMolina, Mario 0
479Lai, Boris 0vsBurke, JohnPaul 0
177Lamb, Hn 3vsWilkerson, Allen 3
344Lamb, Jonathan 3vsMuller, Chris 3
482Lancaster, Casey 0vsPastore, Robert 0
169Landaira, Noah 3vsStirba, Jessica 3
Lara, Brandon 3vs* Awarded Bye *
171Larry, Brandon 3vsLewis, Christopher 3
229Lates, Edward 3vsMarsee, Josh 3
536Lawson, Ace 0vsPadgett III, Paul 0
506Lawton, Jonathan 0vsGarrison, William 0
84Le, Joshua 3vsBrown (628), Ryan 3
91LeDonne, Gregory 3vsBienlein, Tyler J 3
League, Charles 3vs* Awarded Bye *
59Leasure, Ashley 3vsReady, James 3
Lebron, Anthony 3vs* Awarded Bye *
107Lee (871), Mike 3vsSmith, Alexandria 3
340Leedy, Brett 3vsNapoli, Phillip 3
651Leeper, Jason 0vsHunt, Joseph 0
269Lefebvre, Kevin 3vsMadden, Christine 3
446Legault, Philippe 0vsTroicke, Ben 0
49Leiser, Eric 3vsMarchi, Joseph 3
14Leister, Nicole 3vsCorrigan, Abe 3
472Lenihan, Christopher (Silver) 0vsLing, Matthew 0
448Lent, Will 0vsAllen, David 0
7Lerman, Andrew 3vsJones (593), Dustin 3
355Lesser, Shane 3vsOropeza, Mikel 3
Lewis, Aaron 3vs* Awarded Bye *
171Lewis, Christopher 3vsLarry, Brandon 3
145Lewis, David 3vsChromulak, Jeffrey 3
361Lewis, Troy 3vsNash, Brandon 3
333Leydens, Kerey 3vsBressler, Michael 3
435Li, Brook 0vsElgin, John 0
459Li, Devin 0vsAustin, Keith 0
288Li, Eric J 3vsWebb, Chris 3
190Liberati, Bernard 3vsLong, Robert 3
653Ligon, Kathy 0vsHagstrom, Joshua 0
Lin, David 3vs* Awarded Bye *
124Lindeman, Thomas 3vsKochis, Michael 3
Lindo, David 3vs* Awarded Bye *
472Ling, Matthew 0vsLenihan, Christopher (Silver) 0
568Linneman, Ryan 0vsVanegas, Orlando 0
478Linzi, Eli 0vsTodd, Dj 0
449Lipinski, Stanley 0vsMurray, Ryan 0
137Lisenby, Josh 3vsConway, Nathan 3
455Little, Gregory 0vsGwynn, Michael 0
Litton, Cecil 3vs* Awarded Bye *
436Litz, Ben 0vsHensley, Erik 0
Liu, Brian 3vs* Awarded Bye *
420Livingston, Denise 0vsJohnson, Douglas 0
466Lloyd, Chris 0vsSmith, Markus 0
272Loftus, John 3vsRagan, Ben 3
298Loman, Anthony 3vsTondini, Jerry 3
190Long, Robert 3vsLiberati, Bernard 3
544Longmire, Jd 0vsMaynard, Elbert 0
293Longnecker, Robert 3vsMadison, Jason 3
467Lorincz, Adam 0vsYim, Margaret 0
45Lough, Brandon 3vsHuttman, Michael R 3
Loveman, Eli 3vs* Awarded Bye *
476Lubman, Jacob 0vsButler, Eric 0
239Lucy, James 3vsGreen, Benjamin 3
Lusted, Mark 3vs* Awarded Bye *
203Luther, James 3vsKostas, Steven 3
579Lyon, JohnJack 0vsDavies, Brendan 0
291Ma, Zhecheng 3vsCiufo, Benjamin 3
125MacDonald, Heather 3vsBaker, Chas 3
155MacDonald, Neil 3vsWeldin, Johnathan 3
Macaraeg, Tad 3vs* Awarded Bye *
Macedo, Ryan 3vs* Awarded Bye *
493Mack, Timothy 0vsZellner, Robert 0
269Madden, Christine 3vsLefebvre, Kevin 3
128Maddox, Zachary 3vsDempsey, Brandon 3
358Madert, Austin 3vsGrunwald, Andrew 3
293Madison, Jason 3vsLongnecker, Robert 3
122Madsen, Benton 3vsDavenport, Keith 3
502Maestas, Eric 0vsTordy, Magda 0
Mahaffey, Christopher 3vs* Awarded Bye *
366Maholic, Ross 3vsHolcomb, Andrew 3
94Mahoney, Bryan 3vsDaniels, Brandun 3
Majors, Michael 3vs* Awarded Bye *
82Malafarina, David 3vsBowman, James 3
634Malisiak, Ryne 0vsCorby, Ryan 0
43Manamon, Michael 3vsKnight, Corwin 3
Manfield, Seth 3vs* Awarded Bye *
Manner, Joey 3vs* Awarded Bye *
385Manning, Andre 3vsSitarski, Matt 3
Manns, Eric 3vs* Awarded Bye *
264Mantz, Alex 3vsShay, Rich 3
238Mao, Canran 3vsWheat, Ian 3
452Mapson, Michael 0vsTrebi, Daniel 0
93Mara, Kevin 3vsHiehle, Nolan 3
193Marat, John 3vsColeman, Larry 3
406Marceski, Bryan 1vsSantos, Daniel 1
191Marchesano, Marco 3vsKohli, Jonathon 3
49Marchi, Joseph 3vsLeiser, Eric 3
184Marcus, Jay 3vsCapaldi, Alex 3
388Margolis, Max 3vsQuinn, Sean 3
51Marinkovich, George 3vsCampbell, Jesse 3
347Markiewicz, Walter 3vsRumingan, John Louis 3
Marrero, Omar 3vs* Awarded Bye *
284Marriott, Elizabeth 3vsHaldeman, Alexander 3
Marschall, Philip 3vs* Awarded Bye *
229Marsee, Josh 3vsLates, Edward 3
Marshall, Chris 3vs* Awarded Bye *
Marske, Danny 3vs* Awarded Bye *
577Martell, Matthew 0vsAdkins, Robert 0
241Martell, William 3vsFuhrman, Curtis 3
612Martin, Aaron 0vsPatton, Joseph 0
306Martin, Andy 3vsKisilewicz, Audrey 3
541Martin, Don 0vsNelson, Daniel 0
Martin, John 3vs* Awarded Bye *
282Martin, Mason 3vsYuen, Justin 3
372Martin, Tj 3vsDreher, Gregory 3
147Martinez, Eric 3vsPetkoff, Drew 3
Martinez, Mario 3vs* Awarded Bye *
173Marx, Brian 3vsMoore-Jansen, Rorik 3
69Massey, Andrew 3vsReynolds, Ryan 3
179Massey, Christopher 3vsStaver, Justin 3
281Mastriano, Paul 3vsGraham, Sam 3
399Mathews, Sam 3vsBourne, Jeff 3
528Mathis, Jeffrey 0vsBraud, Chis 0
101Matthews, Austin 3vsHathaway, Raymond 3
402Mattox, Jacob 1vsBowen, Leonard 1
559Mawyer, Teddy 0vsDucca, Michael 0
220Maxwell, Corey 3vsKlett, Dylan 3
454May, Aaron 0vsKuehl, Darryl 0
250Mayen, Erick 3vsMerrill, Kenneth 3
102Mayer, John 3vsFurlong, Kevin 3
544Maynard, Elbert 0vsLongmire, Jd 0
Maynard, Pascal 3vs* Awarded Bye *
Mazujian, Mike 3vs* Awarded Bye *
588Mazur, Spencer 0vsSzabo, Ian 0
321McAleer, Jeff 3vsCastroMahoney, Roberto 3
74McAllister, Joseph 3vsHa, Christopher 3
348McCandless, Andrew 3vsPettigrew, Robia 3
305McCarl, Morgan 3vsCalderon, Chris 3
McCombs, Richard 3vs* Awarded Bye *
421McConnell III, Esker F. 0vsCarpenter, Jacob 0
310McCord, Kristopher 3vsHopkins, Daniel 3
365McCormick, Christopher 3vsAlkema, Andrew 3
296McCoury, James 3vsTartamella, Chris 3
228McCullough, Bobby 3vsBatson, Bruce 3
257McDaniel, Chris 3vsFoshe, Chris 3
489McDonald, Blake 0vsKemp, Brenton 0
610McDougall, Adam 0vsZielinski, Jason 0
McDuffie, Korey 3vs* Awarded Bye *
600McElroy, Parker 0vsHeadley, David 0
162McFadden, Robert 3vsDenniser, Andrew 3
604McGavisk, Patrick 0vsJones (439), Dustin 0
539McGhee, Jeremy 0vsJoseph, Molly 0
510McGlothlin, Aaron 0vsSpence, Dylan 0
214McGonigle, Kevin 3vsGosse, Eric 3
96McGraw, Justin 3vsMiller, Jonathan 3
McIelwain, Glenn 3vs* Awarded Bye *
585McIntyre, Matthew K 0vsRyden, Beth Ann 0
98McKay, Andrew 3vsChristianson, Bradley 3
587McKay, Richard 0vsHardin, John 0
McKee, Kevin 3vs* Awarded Bye *
42McKenna, Samuel 3vsHall, Joey 3
41McKiernan, Ryan 3vsJennings, Dylan 3
373McLaughlin, R. J. 3vsBenson, Aaron 3
533McMahon (272), Jim 0vsSteadman', Tyler 0
178McMicheaux, Zach 3vsCoburn, Jonathan 3
463McMillin, Jared 0vsPowell, Sean 0
649McPherson, Steven 0vsOssowski, Tyler 0
297McShane, Brendan 3vsStan, Samuel 3
242Mccartney, Mitch 3vsLaBelle, Brandon 3
90Mcginnis, Kevin 3vsHall, Jarad 3
64Mcquien, Malachi 3vsMulvihill, Jayson 3
Mead, Canon 3vs* Awarded Bye *
329Meador, Leith 3vsBabigian, Haroutun 3
280Meadows, Garrett 3vsReckenberger, Hunter 3
Medina, Christopher 3vs* Awarded Bye *
86Meikle, Jeremy 3vsSexton, Zachary 3
525Meise, Lin 0vsFassino, Joe 0
440Melander, Scott 0vsTurner, Brewster 0
403Mencl, Zach 1vsMurphy, Ian 1
170Mendolia, Joseph 3vsHerniter, Ira 3
39Menser, Jalen 3vsHaberMattie, David 3
Merced, Davis 3vs* Awarded Bye *
250Merrill, Kenneth 3vsMayen, Erick 3
Mertens, Tim 3vs* Awarded Bye *
582Meyers, Christian 0vsYnoa, Francis 0
134Meyers, David 3vsCrist, Stephen 3
38Mickle, David J 3vsCullerton, Evan 3
636Miklos, Brian 0vsSpencer, William 0
551Mikola, Jeremy 0vsAbdallah, Joseph 0
Miles, Adam 3vs* Awarded Bye *
581Miller, Andrew 0vsCutruzzula, Vincent 0
233Miller, Dylan 3vsCronin, Jonathan 3
96Miller, Jonathan 3vsMcGraw, Justin 3
Miller, Les 3vs* Awarded Bye *
605Mills, Matthew 0vsKastning, Erik 0
508Mills, Paul 0vsKnight, Joshua 0
24Milmine, Tyler 3vsHeath, Kevin 3
643Mitchell, Grant 0vsRobinson, Tom 0
464Mitchell, Robbie 3vsJack, Nathaniel 3
308Mobed, David 3vsSchulz, Zachary 3
Moir, Benjamin 3vs* Awarded Bye *
599Mold, Steffan 0vsSears, Matthew 0
538Molina, Mario 0vsLaforrest, Dale 0
619Molinari, Maxwell 0vsRudd, Joshwa 0
595Moll, Louis 0vsVerbeeck, Shiloh 0
114Moloughney, David 3vsKoerwer, Scott 3
Monnin, Justin 3vs* Awarded Bye *
251Montalvo, Radames 3vsGangl, Cory 3
Montero, Alvis 3vs* Awarded Bye *
390Moon, Kevin 3vsRogouski, Joseph 3
18Moon, Nathan 0vsSawyer, Robert 0
36Moore, Aaron 0vsHandy, Amber 0
173Moore-Jansen, Rorik 3vsMarx, Brian 3
433Moran, Eric 0vsHayhurst, Brian 0
194Morea, Christopher 3vsWard, Daniel 3
146Moreland, Jason 3vsArmstrong, Glenn 3
Morelli, Paul 3vs* Awarded Bye *
131Morgan, Sean 3vsCopenhaver, Eric 3
135Morgan, Trevyn 3vsBushey, Andrew 3
354Mork, Elliot 3vsBjerk, Mitchell 3
426Morningstar, Christopher 0vsHopkins, Parker 0
168Morris, John 3vsSorrentino, Jason 3
491Morrison, Kenneth 0vsShumate, Levi 0
Morrone, Nicolette 3vs* Awarded Bye *
637Morton, Lisa 0vsCardwell, Jordan 0
652Morton, Shannon 0vsRomanoff, Nathan 0
381Moskal, Greg 3vsWenzel, Michael 3
240Moskowitz, Harrison 3vsMugno, Justin 3
410Muccio, Tony 1vsBonkowski, Francis 1
240Mugno, Justin 3vsMoskowitz, Harrison 3
259Mulldune, Jeremy 3vsSprouse, Sean 3
344Muller, Chris 3vsLamb, Jonathan 3
411Mullins, Terry 0vsTurner, Newell 1
64Mulvihill, Jayson 3vsMcquien, Malachi 3
248Murdoch, Sean 3vsRoberts, Josh 3
403Murphy, Ian 1vsMencl, Zach 1
224Murphy, Jonathan 3vsJohnson, Chad 3
337Murphy, Matt 3vsHinnant, Michael 3
449Murray, Ryan 0vsLipinski, Stanley 0
632Murtha, James 0vsHinkley, Aiden 0
Mustafa, Mike 3vs* Awarded Bye *
Mylchreest, Spencer 3vs* Awarded Bye *
586Nadkarni, Daniel 0vsBurnum, John 0
485Nadolny, Brian 0vsCook, Steele P 0
68Nagle, Eric 3vsHolth, Coleman 3
408Napier, Cody 1vsRusso, Mario 1
340Napoli, Phillip 3vsLeedy, Brett 3
361Nash, Brandon 3vsLewis, Troy 3
Neal, Ryan 3vs* Awarded Bye *
562Nedzweckas, Adam 0vsBurke, Milo 0
56Neff, Cody 3vsCogliati, Chris 3
335Negri, Kazu 3vsShaffer, Matthew 3
606NeimanZych, Alexander 0vsFrey, Brandon 0
572Nelson, Cliff 0vsAlbano, Anthony 0
541Nelson, Daniel 0vsMartin, Don 0
Neufeldt, Alexander 3vs* Awarded Bye *
Nevins, Philip 3vs* Awarded Bye *
75Newby, John 3vsAchreja, Mohit 3
Newman, Carter 3vs* Awarded Bye *
202Newyear, Keith 3vsDill, Ray 3
165Ngo, Andrew 3vsPolca, Shawn 3
474Nguyen, David 0vsSitsis, Adam 0
83Nguyen, Hien 3vsBrozovich, Ryan 3
258Nguyen, Julian 3vsWetmore, Michael 3
Nguyen, Minh 3vs* Awarded Bye *
227Nguyen, Patrick 3vsYeoman, Ty 3
130Nichols, Curtis 3vsSmith, Ashford 3
323Nichols, Geoffrey 3vsStiltner, Josh 3
139Noble, Chris 3vsByer, Jon 3
617Nordyke, Brian 0vsSouthwick, Ryan 0
21Norman, John 3vsAwe, Brent 3
519Norris, Jason 0vsBrideson, Alex 0
336Norton, Chris 3vsPatterson, Jakob 3
50Novakowski, Noah 3vsPhipps, Corey 3
570Nunes, Gary 0vsSchneider, Michael 0
287Nunley, Tanner 3vsHernandez, Daniel 3
618O'Brien, Kevin 0vsWisee, Maria 0
66O'Connell, Alex 3vsOlson, Lance 3
338O'Donnell, Sean 3vsShaw, Patrick 3
494O'Grady, Tyler 0vsRosenfeld, Ian 0
218O'Neal, Nicholas 3vsChiarito, Brandon 3
60Ochoa, Raul 3vsPartington, Josh 3
81Oliver, Jonathan 3vsFain, Bronzie 3
597Ollerenshaw, John 0vsHarper, Connor 0
66Olson, Lance 3vsO'Connell, Alex 3
355Oropeza, Mikel 3vsLesser, Shane 3
195Orsted, Corey 3vsCutler, Ben 3
8Ortiz (389), Jose 3vsKaufman, Josh 3
Osowski, Richard 3vs* Awarded Bye *
649Ossowski, Tyler 0vsMcPherson, Steven 0
164Osyda, Eric 3vsWhitehead, Austin 3
535Oveson, Riley 0vsFerguson, Warner 0
397Owenby, Dakota 1vsCuttler, William 1
Pacheco, Jacob 3vs* Awarded Bye *
536Padgett III, Paul 0vsLawson, Ace 0
183Palmer, Micheal 3vsRobles, Mark 3
542Pan, Joshua 0vsWood, Cameron 0
439Paris, Andrew 0vsHelms, Sterling 0
Parker, Brock 3vs* Awarded Bye *
Parnell, Justin 3vs* Awarded Bye *
123Parrish, James 3vsCamp, John 3
205Parrish, Tyler 3vsBonneville, Tim 3
549Parrott, Kc 0vsCarswell, Bill 0
221Parshall, William 3vsEmbury, Maxwell 3
Parson, Lukas 3vs* Awarded Bye *
60Partington, Josh 3vsOchoa, Raul 3
412Paskuly, Mark 0vsAuriemma, Josh 0
482Pastore, Robert 0vsLancaster, Casey 0
Patel, Chirayu 3vs* Awarded Bye *
315Patrick, Cameron 3vsDemarino, Matt 3
336Patterson, Jakob 3vsNorton, Chris 3
172Patterson, Michael 3vsPerez, Joshua 3
614Patterson, William 0vsBoehner, Scott 0
612Patton, Joseph 0vsMartin, Aaron 0
353Paul, Rick 3vsPorter, Ryan 3
362Pavao, Kory 3vsPrivette, Blake 3
484Payne, Zachary 0vsReha, David 0
Pearson, William 3vs* Awarded Bye *
230Peck, Jordan 3vsDowns, James 3
515Peiffer, Jeremy 0vsGerstner, Grant 0
382Pekar, George 3vsWojcak, Wade 3
236Peloquin, Josh 3vsGoodman, Stephen 3
460Pena, Jason 0vsGrybel, Robert 0
499Pendergast, Thomas 0vsSmith (820), Brandon 0
457Penland, Daniel 0vsGallagher, Phil 0
646Pennett, Steven 0vsCampbell, Eric 0
330Pennington, Johnathan 3vsWetzel, Harry 3
172Perez, Joshua 3vsPatterson, Michael 3
213Perrone, Dan 3vsCastilloVergara, Franklyn 3
437Perry, Donald 0vsVaagenes, Adrian 0
270Perry, Patrick 3vsRinaldi, Jonathan 3
196Peters, Scott 3vsKelly, Eamon 3
304Peterson, Cole 3vsBrunette, Kyle 3
147Petkoff, Drew 3vsMartinez, Eric 3
348Pettigrew, Robia 3vsMcCandless, Andrew 3
514Pham, Jonathan 0vsRipley, Tim 0
279Pham, Nhi 3vsAllward, David 3
320Phillips, Krist 3vsSmith, William 3
590Phillips, Nicolas 0vsYen, John 0
157Phillips, Thomas 3vsDavis, Doug 3
50Phipps, Corey 3vsNovakowski, Noah 3
557Pickin, Kyle 0vsFisher, Ryan 0
475Piermarini, Anthony 0vsScott, Matt 0
638Piotrowsky, Kenneth 0vsHaithcock, Jesse 0
234Plymel, Devon 3vsBrolly, Sean 3
331Poage, Cory 3vsDrury, Brandon 3
451Pogue, Kemper 0vsSpencer, Michael 0
110Poland, William 3vsDeStefano, JohnMichael 3
165Polca, Shawn 3vsNgo, Andrew 3
602Polinsky, Ira 0vsGlazer, Robbie 0
Polley, Brandon 3vs* Awarded Bye *
369Ponting, Kory 3vsFrench, Shawn 3
Porcaro, Peter 3vs* Awarded Bye *
616Porter, Michael 0vsSzymanski, Amanda 0
353Porter, Ryan 3vsPaul, Rick 3
565Potrykus, Jason 0vsBigelow, Clair 0
642Potter, Ryan 0vsRickman, Meghan 0
52Potts, John 3vsHoefer, Jacob 3
255Powell, Jason 3vsHsu, Jeremy 3
463Powell, Sean 0vsMcMillin, Jared 0
608Powers, Jayson 0vsArcangeli, Alex 0
17Prabhu, Vinnie 3vsTrebing, Andrew 3
357Preda, Ciprian 3vsClock, Kevin 3
Prell, Andrew 3vs* Awarded Bye *
575Priest, Breanna 0vsQuinn, John 0
576Pringle, Steven 3vsRay, Jacob 3
511Priver, David 0vsRobertson, Charlie 0
362Privette, Blake 3vsPavao, Kory 3
396Proctor, Casey 1vsCiufo, T. J. 1
423Puffinburger, Justin 0vsHowell, Damon 0
Pyka, Jeffrey 3vs* Awarded Bye *
648Queen, Justin 0vsEfthimiadis, Eric 0
575Quinn, John 0vsPriest, Breanna 0
388Quinn, Sean 3vsMargolis, Max 3
349Quinn, Stephen 3vsWalters, William 3
23Rabey, Michael 3vsFuentes, Calosso 3
143Racaniello, Nicholas 3vsRoss, Sean 3
272Ragan, Ben 3vsLoftus, John 3
352Rahn, Christian 3vsSmith, Curtis 3
387Rahn, Dustan 3vsStevenson, Scott 3
389Rajai, Daniel 3vsWawrzenczyk, Michal 3
237Rakovich, Stephen 3vsDemby, Terrence 3
57Ramos, Jose 3vsChristensen, James 3
Rasmussen, Ben 3vs* Awarded Bye *
576Ray, Jacob 3vsPringle, Steven 3
332Raymond, Ricky 3vsBrakke, Kris 3
59Ready, James 3vsLeasure, Ashley 3
601Reardon, Collin 0vsCassidy, Marcie 0
280Reckenberger, Hunter 3vsMeadows, Garrett 3
386Redas, Jeff 3vsStevenson, Quint 3
492Reefer, Shawn 0vsCoover, Paul 0
484Reha, David 0vsPayne, Zachary 0
166Rehak, John 3vsWesthoven, Alex 3
391Reichert, Samantha 3vsWilkinson, Daniel 3
Reiners, Mitchell 3vs* Awarded Bye *
Rembert, Isaac 3vs* Awarded Bye *
339Ren, Diana 3vsArcangeli, Bryan 3
4Reyes, Erik 3vsCrone, Kenneth 3
69Reynolds, Ryan 3vsMassey, Andrew 3
545Rhoads, Trevor 0vsBlackman, Robert 0
Rhodes, Chris 3vs* Awarded Bye *
326Riaz, Mansoor 3vsChieng, Philip 3
Rice, Connor 3vs* Awarded Bye *
182Richardson, Anthony 3vsKoch, Justin 3
253Richardson, Michael 3vsHatter, Joseph 3
105Ricker, Tegan 3vsGainty, Matthew 3
642Rickman, Meghan 0vsPotter, Ryan 0
270Rinaldi, Jonathan 3vsPerry, Patrick 3
431Rinell, Robert 0vsFowler, Daniel 0
273Ringrose, Jared 3vsAyukawa, Noriyuki 3
37Rios, Matthew 3vsCrossey, Jim 3
514Ripley, Tim 0vsPham, Jonathan 0
317Ritenour, Jameson 3vsFabrini, James 3
248Roberts, Josh 3vsMurdoch, Sean 3
511Robertson, Charlie 0vsPriver, David 0
370Robertson, James 3vsGressitt, Connor 3
Robinson, Bradley 3vs* Awarded Bye *
65Robinson, Nathan 3vsBennett, Jason 3
643Robinson, Tom 0vsMitchell, Grant 0
183Robles, Mark 3vsPalmer, Micheal 3
Rochette, Alex 3vs* Awarded Bye *
204Rodgers, Ronald 3vsCullum, Mark 3
456Rodriguez, Eric 0vsHayes, James 0
359Rodriguez, Justin 3vsConde, Ricardo 3
Rogers, Sage 3vs* Awarded Bye *
390Rogouski, Joseph 3vsMoon, Kevin 3
529Rohan, John 0vsWeinandy, Josh 0
635Roman, Hector 0vsGreen, Trent 0
652Romanoff, Nathan 0vsMorton, Shannon 0
249Rombach, Cullen 3vsDayton, William 3
Rosario, Edgar J. 3vs* Awarded Bye *
112Rose, Josh 3vsStaton, Billy 3
309Rosenberg, Mark 3vsSignor, Jeremy 3
494Rosenfeld, Ian 0vsO'Grady, Tyler 0
33Roshia, Adam 3vsBeaty, Aaren 3
143Ross, Sean 3vsRacaniello, Nicholas 3
Ross, Tom 3vs* Awarded Bye *
503Rowell, Tanner 0vsJordan, Joshua 0
116Rowland, Chris 3vsGarner, Elliot 3
Rubin, Steve 3vs* Awarded Bye *
619Rudd, Joshwa 0vsMolinari, Maxwell 0
490Rudiger, Andrew 0vsStarkey, Lon 0
212Rudolph, Jacob 3vsHoffman, Jacob 3
225Ruffin, Byron 3vsWicker, Scott 3
513Rumancik, Andrew 0vsBargeron, Austin 0
347Rumingan, John Louis 3vsMarkiewicz, Walter 3
613Rund, Robert 0vsWise, Brad 0
626Russell, Kevin 0vsEmery, Darrin 0
299Russell, Matt 3vsBilladeau, Derek 3
408Russo, Mario 1vsNapier, Cody 1
497Rust, Brian 0vsYoung, Bob 0
487Ryan, Mark 0vsWilliams, Carson 0
585Ryden, Beth Ann 0vsMcIntyre, Matthew K 0
274Sabella, Jordan 3vsBrock, Kyle 3
126Sachs, Stephen 3vsHill, Jason 3
553Sager, Kenneth 0vsWatley, Jordan 0
Sampson, Joshua 3vs* Awarded Bye *
278Samuels, Don 3vsArepally, Rohan 3
406Santos, Daniel 1vsMarceski, Bryan 1
47Savage, Anthony 3vsJanus, Chris 3
18Sawyer, Robert 0vsMoon, Nathan 0
19Sawyer, Terry 0vsBrown, Brett 0
495Sayas, Heath 0vsHutton, Daniel 0
Scalco, Joseph 3vs* Awarded Bye *
263Schaaf, Chris 3vsIvey, Jacob 3
621Schaefer, Andrew 0vsEvans, Sean 0
159Scheibel, James 3vsWoods, Trey 3
322Scherzo, Greg 3vsJones, Kelee 3
378Schlein, Eric 3vsBroer, Paul 3
186Schlom, Christoph 3vsCarroll, Chad 3
88Schmidt, Adam 3vsAdams, Joshua 3
570Schneider, Michael 0vsNunes, Gary 0
Schooley, Patrick 3vs* Awarded Bye *
231Schrantz, Mac 3vsHill, Anthony 3
526Schuetz, Kurt 0vsFrancis, Scott 0
593Schuetz, Patricia 0vsBachiller, Brendan 0
308Schulz, Zachary 3vsMobed, David 3
290Schumacher, Zachary 3vsJoglar, Gabriel 3
639Schumann, David 0vsConley, Kieran 0
Schwarzman, Elliott 3vs* Awarded Bye *
443Scott, Justin 0vsZeiger, Nathaniel 0
475Scott, Matt 0vsPiermarini, Anthony 0
599Sears, Matthew 0vsMold, Steffan 0
641Seay, Tony 0vsKent, Russell 0
209Sedlak, Jonathan 3vsHousman, Myles 3
265See, Scott 3vsUtley, Bryan 3
500Seelamsetty, Sunny 0vsCapalbo, Justin 0
350Seiber, Alex 3vsFord (058), Jason 3
77Seidnitzer, Joshua 3vsSmith (293), Alexander 3
Seifert, Nick 3vs* Awarded Bye *
554Seigel, Benjamin 0vsSmith, Jason 0
85Seligman, Scott 3vsStidham, Rainer 3
Sellers, Kevin 3vs* Awarded Bye *
462Selvage, Roger 0vsFisher, Jeremiah 0
316Senter, Brandon 3vsKipper, Matthew 3
530Serapiglia, Kevin 0vsTurner, Peyton 0
106Seres, Alex 3vsWomble, Ed 3
633Setree, Cody 0vsLaVine, Chris 0
58Seward, Christopher 3vsBonilla, Byron 3
86Sexton, Zachary 3vsMeikle, Jeremy 3
441Seylar, Joshua 0vsComer, William 0
46Shafer, Jason 3vsKing, Ian 3
335Shaffer, Matthew 3vsNegri, Kazu 3
453Shapiro, Jack 0vsBieringer, Michael 0
100Shauket, Shaun 3vsKoenick, Ethan 3
338Shaw, Patrick 3vsO'Donnell, Sean 3
264Shay, Rich 3vsMantz, Alex 3
560Sherman, James 0vsKrasher, Brian 0
129Sherwood, Nicholas 3vsBrisky, Chris 3
405Shifflett, Brandon 1vsWalker, Brian 1
261Shifflett, Patrick 3vsHardison, Jason 3
532Shipe, Brandon 0vsGigliotti, Dale 0
254Shoaf, Edwin 3vsBrantner, Drew 3
307Shore, Ian 3vsJohnson, Joshua 3
197Shtilkind, Konstantin 3vsHu, Leon 3
491Shumate, Levi 0vsMorrison, Kenneth 0
356Sieglinger, Jason 3vsAnton, Leon 3
309Signor, Jeremy 3vsRosenberg, Mark 3
517Sikora, Patrick 0vsBailey, Joshua 0
469Silverthorn, Stephen 0vsAnderson, Glenn 0
219Sinclair, Matt 3vsAbrams, Colton 3
477Singer, Sean 0vsConrad, Alexander 0
174Sipe, Eric 3vsBez, Ryan 3
117Sisson, Joseph 3vsBologna, Will 3
385Sitarski, Matt 3vsManning, Andre 3
474Sitsis, Adam 0vsNguyen, David 0
149Skerritt, Marc 3vsBuchholz, Evan 3
216Skorinko, Zachary 3vsHughes, Andrew 3
3Slavin, Matthew 3vsTanner, Adam 3
432Sledd, Andrew 0vsIngraffia, Matt 0
77Smith (293), Alexander 3vsSeidnitzer, Joshua 3
267Smith (564), Brandon 3vsHolbrook, Daniel 3
499Smith (820), Brandon 0vsPendergast, Thomas 0
107Smith, Alexandria 3vsLee (871), Mike 3
295Smith, Anthony 3vsEkendahl, Frans 3
130Smith, Ashford 3vsNichols, Curtis 3
571Smith, Bryan 0vsBlizzard, Joe 0
352Smith, Curtis 3vsRahn, Christian 3
318Smith, Dale 3vsHanson, Kris 3
181Smith, Isaak 3vsEwing, Dalton 3
554Smith, Jason 0vsSeigel, Benjamin 0
153Smith, Mark 3vsSorendo, Paige 3
466Smith, Markus 0vsLloyd, Chris 0
180Smith, Vincent 3vsGeist, Tyler 3
320Smith, William 3vsPhillips, Krist 3
6Smith, Zacharie 3vsFoote, Alex 3
589Snead, Chris 0vsDawson, Timothy 0
611Snow, David 3vsGalvin, Raymond 3
594Snow, James 0vsHancock, David 0
142Snyder, Drew 3vsEwing, Mark 3
211Snyderman, Mark 3vsStanec, Matthew 3
393So, Kaspar 3vsSpring, Alex 1
29Sockol, Edward 3vsVenier, Dennis 3
200Soike, Craig 3vsHart, Matt 3
201Sokoloff, Anson 3vsAbrams, Cory 3
537Solave, Ryan 0vsArneson, Justin 0
158Somavilla, Daniel 3vsEpple, Stephen 3
235Sommers, Jordan 3vsFenoglio, Charlie 3
Song, John 3vs* Awarded Bye *
153Sorendo, Paige 3vsSmith, Mark 3
168Sorrentino, Jason 3vsMorris, John 3
620Soto, Joseph 0vsArmel, Jamie 0
617Southwick, Ryan 0vsNordyke, Brian 0
442Sowar, Joseph 0vsArmstrong, Christian 0
286Spasaro, Nathan 3vsFleischmannRose, David 3
368Speir, Bryan 3vsZulinski, Seth 3
510Spence, Dylan 0vsMcGlothlin, Aaron 0
451Spencer, Michael 0vsPogue, Kemper 0
636Spencer, William 0vsMiklos, Brian 0
311Spradley, Winston 3vsHaas, Kennen 3
429Spriestersbach, Michael 0vsBowers, John 0
393Spring, Alex 1vsSo, Kaspar 3
259Sprouse, Sean 3vsMulldune, Jeremy 3
297Stan, Samuel 3vsMcShane, Brendan 3
211Stanec, Matthew 3vsSnyderman, Mark 3
Stanton, Mark 3vs* Awarded Bye *
424Starck, William 0vsJabbour, George 0
490Starkey, Lon 0vsRudiger, Andrew 0
112Staton, Billy 3vsRose, Josh 3
150Staudt, Jeremy 3vsWade, Jeremy 3
179Staver, Justin 3vsMassey, Christopher 3
533Steadman', Tyler 0vsMcMahon (272), Jim 0
392Sterner, Edward 3vsKwok, Cosmo 3
386Stevenson, Quint 3vsRedas, Jeff 3
387Stevenson, Scott 3vsRahn, Dustan 3
516Stewart, Keith 0vsKemp, Jason 0
67Stewart, Michael 3vsBuonanno, Mathew 3
85Stidham, Rainer 3vsSeligman, Scott 3
323Stiltner, Josh 3vsNichols, Geoffrey 3
521Stinnett, Jace 0vsGilmore, Billy 0
169Stirba, Jessica 3vsLandaira, Noah 3
Stitely, Terry 3vs* Awarded Bye *
28Stoots, Steven 3vsBabcock, Grant 3
16Storey, William 3vsBowers, Adam 3
Strahler, Ralph 3vs* Awarded Bye *
246Strange, Jason 3vsCruz, Eric 3
527Strausman, Shea 0vsChencinski, Timothy 0
208Sturdivant, Victor 3vsSwirsky, Jack 3
141Stutsman, Justin 3vsTosto, Dave 3
256Sudendorf, Vanessa 3vsCho, Joshua 3
300Sutton, Mark 3vsHarris, Edwin 3
364Swain, Josh 3vsCook, William 3
78Swank, Alex 3vsDurham, Robert 3
Sweeney, Austin 3vs* Awarded Bye *
13Sweeney, Jace 3vsGrendell, James 3
Sweet, Marshall 3vs* Awarded Bye *
518Swenson, Shane 0vsEldridge, Benjamin 0
208Swirsky, Jack 3vsSturdivant, Victor 3
289Szablak, Jeff 3vsKing, Bo 3
588Szabo, Ian 0vsMazur, Spencer 0
616Szymanski, Amanda 0vsPorter, Michael 0
384TahaFurst, Maha 3vsFerguson, Scott 3
Taliaferro, Ryland 3vs* Awarded Bye *
325Tamargo, Erin 3vsDavis, Kaleb 3
3Tanner, Adam 3vsSlavin, Matthew 3
296Tartamella, Chris 3vsMcCoury, James 3
Taveras, Leandro 3vs* Awarded Bye *
379Taylor (307), Zac 3vsCampbell, Kurt 3
120Taylor, Andrew 3vsWyly, John 3
558Taylor, Bradford 0vsAndrews, Tiffany 0
394Taylor, Jared 1vsFortini, Joseph 1
404Teague, Devon 1vsWirtz, Josh 1
32Telkamp, Matthias 3vsCodman, John 3
567Terrell, Matt 0vsBall, Evan 0
654Theurer, William 0vsFinley, Ezekiel 0
548Thiessen, Robert 0vsBasseri, Yashar 0
Thomas, Geoffrey 3vs* Awarded Bye *
118Thomas, Jeff 3vsHare, Christopher 3
217Thomas, Jibri 3vsBaker, Albert 3
319Thomas, Zachary 3vsAitken, William 3
569Thompson, Angela 0vsKold, Philip 0
419Thompson, Charles 0vsBaker, Jesse 0
447Thompson, Craig 0vsHartnett, James 0
Thompson, Kale 3vs* Awarded Bye *
312Thompson, Miles 3vsZaring, Natahlia 3
531Thornton, Jesse 0vsBaggett, Erik 0
371Tibbitts, Nicholas 3vsClayman, Abraham 3
210Tilghman, Garrett 3vsBrown, Greg 3
222Tobey, Jacob 3vsFinney, Michael 3
478Todd, Dj 0vsLinzi, Eli 0
140Tomitz, Michael 3vsIsrael, William 3
298Tondini, Jerry 3vsLoman, Anthony 3
215Tonon, John 3vsVanevery, Kevin 3
502Tordy, Magda 0vsMaestas, Eric 0
578Torsky, Matthew 0vsWorkun, Zac 0
141Tosto, Dave 3vsStutsman, Justin 3
Toups, Andrew 3vs* Awarded Bye *
113Tramper, Auston 3vsGates, Jake 3
185Tran, Minh 3vsBible, Jabin 3
452Trebi, Daniel 0vsMapson, Michael 0
17Trebing, Andrew 3vsPrabhu, Vinnie 3
446Troicke, Ben 0vsLegault, Philippe 0
Trottier, Charles 3vs* Awarded Bye *
607Trulov, Kevin 0vsDeml, Stephen 0
Tubergen, Pieter 3vs* Awarded Bye *
473Tuell, David 0vsBiever, Marshall 0
121Tunison, Drew 3vsKuhn, William 3
Turben, Eric 3vs* Awarded Bye *
440Turner, Brewster 0vsMelander, Scott 0
341Turner, Michael 3vsHarder, Robert 3
411Turner, Newell 1vsMullins, Terry 0
530Turner, Peyton 0vsSerapiglia, Kevin 0
375Turning, Travis 3vsBowman, Trey 3
265Utley, Bryan 3vsSee, Scott 3
437Vaagenes, Adrian 0vsPerry, Donald 0
Van Hoesen, Andrew 3vs* Awarded Bye *
563VanGee, Richard 0vsLacker, Jonathan 0
550VanGee, Robert 0vsWard, Dustin 0
160Vance, James 3vsZhang, Charles 3
144Vance, Kameron 3vsDoolittle, Shelby 3
568Vanegas, Orlando 0vsLinneman, Ryan 0
215Vanevery, Kevin 3vsTonon, John 3
198Vaughn, Thomas 3vsYost, Jared 3
Veil, Bryan 3vs* Awarded Bye *
Velasquez, Gonzalo 3vs* Awarded Bye *
522Velzy, Jonathan 0vsHamann, Brian 0
552Venard, Brian 0vsHawkins, Avery 0
29Venier, Dennis 3vsSockol, Edward 3
595Verbeeck, Shiloh 0vsMoll, Louis 0
244Vinson, Gary 3vsHarvie, Donovan 3
87Vinson, Terrence 3vsHappel, Adam 3
334Vorel, Andrew 3vsWatson, Timothy 3
644Vuong, Phuc 0vsHilton, Michael 0
150Wade, Jeremy 3vsStaudt, Jeremy 3
405Walker, Brian 1vsShifflett, Brandon 1
374Wall, Nikolas 3vsButler, Josh 3
367Wallace, Ben 3vsHarris, Ronald 3
471Walter, Christopher 0vsJohnson, Nan 0
349Walters, William 3vsQuinn, Stephen 3
194Ward, Daniel 3vsMorea, Christopher 3
550Ward, Dustin 0vsVanGee, Robert 0
553Watley, Jordan 0vsSager, Kenneth 0
334Watson, Timothy 3vsVorel, Andrew 3
389Wawrzenczyk, Michal 3vsRajai, Daniel 3
288Webb, Chris 3vsLi, Eric J 3
303Weckerly, Joshua 3vsGroen, Joshua 3
156Wegman, Elliot 3vsHawk, Tyler 3
313Weidig, Philip 3vsGarmon, Daniel 3
266Weihe, Sean 3vsHunter, Wilson 3
529Weinandy, Josh 0vsRohan, John 0
650Weix, Jesse 0vsDaugherty, Nicole 0
346Welbes, Josef 3vsBoedecker, Jonathan 3
155Weldin, Johnathan 3vsMacDonald, Neil 3
12Wells, Justin 3vsBlack, Grant 3
615Wenzel, Josh 0vsGauthier, Leo 0
381Wenzel, Michael 3vsMoskal, Greg 3
245Werner, Christopher 3vsFennen, Alex 3
166Westhoven, Alex 3vsRehak, John 3
40Westhoven, Josh 3vsWilliams, Randy 3
416Westman, Clay 0vsWise, Alexander 0
258Wetmore, Michael 3vsNguyen, Julian 3
330Wetzel, Harry 3vsPennington, Johnathan 3
486Weyers, Phyllis 0vsCutchall, Justin 0
238Wheat, Ian 3vsMao, Canran 3
108White, Travis 3vsHernandez, Kevin 3
164Whitehead, Austin 3vsOsyda, Eric 3
430Whiteman, Alex 0vsJamison, Bill 0
Whitman, Thomas 3vs* Awarded Bye *
363Whittington, Kelly 3vsIsbell, Tyler 3
225Wicker, Scott 3vsRuffin, Byron 3
226Wiese, Matthew 3vsDenner, Matthew 3
Wiest, Hank 3vs* Awarded Bye *
314Wildes, Chris 3vsHopkins, Jonathan 3
177Wilkerson, Allen 3vsLamb, Hn 3
391Wilkinson, Daniel 3vsReichert, Samantha 3
487Williams, Carson 0vsRyan, Mark 0
35Williams, Charissa 3vsDonovan, James 3
40Williams, Randy 3vsWesthoven, Josh 3
152Wilson, Avery 3vsColbert, Kyle 3
465Wilson, Steve 0vsCharpia, Philip 0
79Wilson, Taylor 3vsWray, James 3
136Wilsoncroft, Ronnie 3vsFlowers, Jim 3
Winn, James 3vs* Awarded Bye *
Winslow, Nathan 3vs* Awarded Bye *
76Winter, Randy 3vsBurns, Chad 3
404Wirtz, Josh 1vsTeague, Devon 1
416Wise, Alexander 0vsWestman, Clay 0
613Wise, Brad 0vsRund, Robert 0
618Wisee, Maria 0vsO'Brien, Kevin 0
376Wisniewski, Cameron 3vsBrunstetter, Jay 3
Wohlmacher, James 3vs* Awarded Bye *
382Wojcak, Wade 3vsPekar, George 3
461Wolfe, Maryann 0vsCruz, Jeffrey 0
345Wolfe, Ryan 3vsAllen, Dustin 3
106Womble, Ed 3vsSeres, Alex 3
542Wood, Cameron 0vsPan, Joshua 0
159Woods, Trey 3vsScheibel, James 3
578Workun, Zac 0vsTorsky, Matthew 0
79Wray, James 3vsWilson, Taylor 3
609Wright, Carlton 0vsJackson, Elijah 0
103Wyatt, Colin 3vsForst, Mitchell 3
120Wyly, John 3vsTaylor, Andrew 3
22Wyzykowski, Edward 3vsBaker, Jc 3
Xiao, Liu 3vs* Awarded Bye *
Yeh, Martin 3vs* Awarded Bye *
590Yen, John 0vsPhillips, Nicolas 0
227Yeoman, Ty 3vsNguyen, Patrick 3
467Yim, Margaret 0vsLorincz, Adam 0
582Ynoa, Francis 0vsMeyers, Christian 0
198Yost, Jared 3vsVaughn, Thomas 3
497Young, Bob 0vsRust, Brian 0
555Young, Jay 0vsKnapp, Paddy 0
488Young, Matthew 0vsBernett, Evan 0
Yu, Jarvis 3vs* Awarded Bye *
282Yuen, Justin 3vsMartin, Mason 3
645Zamoida, Jeff 0vsBarnes, Joshua 0
Zarichny, Brandon 3vs* Awarded Bye *
312Zaring, Natahlia 3vsThompson, Miles 3
623Zastrow, Martin 0vsCourtade, Brian 0
509Zeberlein, Michael 0vsBernhardt, Wade 0
443Zeiger, Nathaniel 0vsScott, Justin 0
5Zelechowski, Steven 3vsKoch, Kevin 3
493Zellner, Robert 0vsMack, Timothy 0
160Zhang, Charles 3vsVance, James 3
Zhang, David 3vs* Awarded Bye *
Zhang, Peter 3vs* Awarded Bye *
468Zhang, Ray 0vsAngiuli, Carlo 0
199Zheng, Junyuan 3vsHaupt, Roland 3
610Zielinski, Jason 0vsMcDougall, Adam 0
501Zimmerman, Brandon 0vsGindt, Lukas 0
Zornes, James 3vs* Awarded Bye *
368Zulinski, Seth 3vsSpeir, Bryan 3