TablePlayer Opponent
* Awarded Bye *vsLongo, Andrew
* Awarded Bye *vsBurnett, Kai
* Awarded Bye *vsOchoa, David
* Awarded Bye *vsShenhar, Shahar
* Awarded Bye *vsStambaugh, Trent
* Awarded Bye *vsVictory, Robert
* Awarded Bye *vsSmith, Erik
* Awarded Bye *vsSigrist, Michael
* Awarded Bye *vsFriedman, Ben
* Awarded Bye *vsMancuso, Adam
* Awarded Bye *vsMusser, Daniel
* Awarded Bye *vsBerni, Robert
* Awarded Bye *vsReyburn, Zachary
* Awarded Bye *vsAnderson, Todd
* Awarded Bye *vsKibler, Brian
* Awarded Bye *vsVanMeter, Chris E
* Awarded Bye *vsJesse, Zach
* Awarded Bye *vsFroehlich, Eric
* Awarded Bye *vsMackl, Valentin
* Awarded Bye *vsGiles, Devon
* Awarded Bye *vsCorvese, Harry
* Awarded Bye *vsDorsett, Zachariah
* Awarded Bye *vsMcClain, Josh
* Awarded Bye *vsEason, Brian
* Awarded Bye *vsMagalhaes, Edgar
* Awarded Bye *vsSkarren, Frank
* Awarded Bye *vsMantey, Tyler
* Awarded Bye *vsBrown, Andrew
* Awarded Bye *vsPardee, Samuel
* Awarded Bye *vsMcGraw, Matthew
* Awarded Bye *vsLanthier, Dan
* Awarded Bye *vsFournier, Daniel
* Awarded Bye *vsSittner, Alex
* Awarded Bye *vsDerczo, Michael
* Awarded Bye *vsBriksza, Rudy
* Awarded Bye *vsCecchetti, Daniel
* Awarded Bye *vsNishizawa, Taichi
* Awarded Bye *vsKennedy, Jordan
* Awarded Bye *vsLew, Michael
* Awarded Bye *vsAshworth, Michael
* Awarded Bye *vsBrewster, John
* Awarded Bye *vsMichalak, Ryan
* Awarded Bye *vsAyers, Patrick
* Awarded Bye *vsSwartz, Timothy
* Awarded Bye *vsGerhart, Kevin
* Awarded Bye *vsCavenaugh, Justin
* Awarded Bye *vsCriss, Ronald
* Awarded Bye *vsSetlow, Craig
* Awarded Bye *vsHawkins, Lee
* Awarded Bye *vsMorison, Kyle
* Awarded Bye *vsRoper, Derrick
* Awarded Bye *vsBerkeley, James
* Awarded Bye *vsCalderon, Andrew
* Awarded Bye *vsRobdrup, Andrew
* Awarded Bye *vsSondike, Daniel
* Awarded Bye *vsCaseman, Robert
* Awarded Bye *vsJenkins, Michael
* Awarded Bye *vsD'Agostino, Jaime
* Awarded Bye *vsSoorani, Shaheen
* Awarded Bye *vsFalcioni, Matthew
* Awarded Bye *vsGlantzman, Josh
* Awarded Bye *vsCostantini, Mark
* Awarded Bye *vsWalker, Noah
* Awarded Bye *vsLanceford, Vincent
* Awarded Bye *vsWalter, Royce
* Awarded Bye *vsSpano, Gregg
* Awarded Bye *vsScott, Todd
* Awarded Bye *vsMcHargue, J. D.
* Awarded Bye *vsMartinez, Lee
* Awarded Bye *vsWood, Jon
* Awarded Bye *vsLowry, Anthony
* Awarded Bye *vsElliott, Bryan
* Awarded Bye *vsFeng, Hans
* Awarded Bye *vsLewis, Chris
* Awarded Bye *vsSenn, Jon
* Awarded Bye *vsBerger, Eric
* Awarded Bye *vsLolos, Arthur
* Awarded Bye *vsMullin, Geoffrey
* Awarded Bye *vsGetsay, Andrew C
* Awarded Bye *vsKing, Jeremy
* Awarded Bye *vsHanson, David
* Awarded Bye *vsLi, Kai
* Awarded Bye *vsMacejka, Larry
* Awarded Bye *vsMiles, Rick
* Awarded Bye *vsGreenidge, Jamal
* Awarded Bye *vsRudolph, David
* Awarded Bye *vsTomajko, Oliver
* Awarded Bye *vsWebb, Eric
* Awarded Bye *vsFreemon, Wallace
* Awarded Bye *vsHigginbottom, James
* Awarded Bye *vsWilburn, Aaron
* Awarded Bye *vsLee, Christopher
* Awarded Bye *vsBreslin, David
* Awarded Bye *vsRosario Jr., Wil
* Awarded Bye *vsJones, Maxwell
* Awarded Bye *vsSchmuckler, Brett
* Awarded Bye *vsKrantz, Benjamin
* Awarded Bye *vsHogan, Chelsea
* Awarded Bye *vsTrovato, Thomas
* Awarded Bye *vsHawron, Richard
* Awarded Bye *vsMuzio, Timothy
* Awarded Bye *vsStewart Jr., Kevin
* Awarded Bye *vsPoirier, Steven
* Awarded Bye *vsPascal, Brandon
* Awarded Bye *vsAScalon, Jason
* Awarded Bye *vsJones, Oscar
* Awarded Bye *vsJohnson (282), Charles
* Awarded Bye *vsFirer, Harlan
* Awarded Bye *vsPenny, Jack
* Awarded Bye *vsSmith, Joe
* Awarded Bye *vsFerrando, Matthew
* Awarded Bye *vsLombardi, Rocco
* Awarded Bye *vsMartin, Pete
* Awarded Bye *vsCroft, Tom
* Awarded Bye *vsFischer, Brandon
* Awarded Bye *vsGareau, Philippe
* Awarded Bye *vsGibson, Kevin A
* Awarded Bye *vsKlopping, Dustin
* Awarded Bye *vsOliver, Neal
* Awarded Bye *vsReda, Derek
* Awarded Bye *vsSowell, Adam
* Awarded Bye *vsAbalan, Kaleb
* Awarded Bye *vsBetesh, Ralph
* Awarded Bye *vsChang, Calvin
* Awarded Bye *vsCritch, Jason
* Awarded Bye *vsMondello, Jake
* Awarded Bye *vsRoy, Anjon
* Awarded Bye *vsBarnette, Chad
* Awarded Bye *vsIzsak, Yoel
* Awarded Bye *vsMurdock, Charley
* Awarded Bye *vsSundrani, Vikas
* Awarded Bye *vsMoser, Lance
* Awarded Bye *vsWatkins, Kenneth
* Awarded Bye *vsParente, Tanner
* Awarded Bye *vsTomlinson, Jared
* Awarded Bye *vsFornaro, Christopher
* Awarded Bye *vsMillion, James
* Awarded Bye *vsBishop, Eric
* Awarded Bye *vsMuller, Greg
* Awarded Bye *vsCline, Branden
* Awarded Bye *vsHutchison (405), Daniel
* Awarded Bye *vsVo, Thomas
* Awarded Bye *vsKaiser, Taylor
* Awarded Bye *vsRemeika, John
* Awarded Bye *vsAnderson, Richard
* Awarded Bye *vsBranan, Nick
* Awarded Bye *vsCholewa, Marius
* Awarded Bye *vsMyers, William
* Awarded Bye *vsFu, Wenqiong
* Awarded Bye *vsWeier, Allen
* Awarded Bye *vsDivebliss, Timothy
* Awarded Bye *vsDavila, Gilbert
* Awarded Bye *vsJenkins, Joseph
* Awarded Bye *vsHoule, Robert
* Awarded Bye *vsUppal, Justin A
* Awarded Bye *vsTobias, David
* Awarded Bye *vsDavidson, Keenan
* Awarded Bye *vsDu, Justin
* Awarded Bye *vsCarrin, Talon
* Awarded Bye *vsWagers, Kenneth
* Awarded Bye *vsWheaton, Ryan
* Awarded Bye *vsWilson, Chris
* Awarded Bye *vsGoss, Barrett
* Awarded Bye *vsNelson, Bradley
* Awarded Bye *vsBlack, Samir
* Awarded Bye *vsAllegood, Jeremy
* Awarded Bye *vsFrederiksen, Kyler
* Awarded Bye *vsScherer, Caleb
* Awarded Bye *vsTario, Nick
* Awarded Bye *vsLanigan, Mike
* Awarded Bye *vsHolmes, Evan
* Awarded Bye *vsJohnson, Case
* Awarded Bye *vsDail, Ryan
* Awarded Bye *vsKosel, Daniel
* Awarded Bye *vsKail, Alex
* Awarded Bye *vsBaylock, Deshaun
* Awarded Bye *vsBilz, Dean
* Awarded Bye *vsKnarich, Stephen
* Awarded Bye *vsSchirmer, Jeremy
* Awarded Bye *vsSnook, Adam
* Awarded Bye *vsJones, David
* Awarded Bye *vsHakim, Josh
* Awarded Bye *vsStephens, Michael
* Awarded Bye *vsTanner, Chas
* Awarded Bye *vsEvaldi, Mark
* Awarded Bye *vsPiper, Jason
* Awarded Bye *vsCady, James
* Awarded Bye *vsUlanov, Denis
* Awarded Bye *vsCuenca, Nicolas
* Awarded Bye *vsWhitehurst, Clinton
* Awarded Bye *vsLong, Matthew
* Awarded Bye *vsHudson, Nathan
* Awarded Bye *vsBianchi, Alex
* Awarded Bye *vsNeiswenter, Daryl M
* Awarded Bye *vsMaddalena, Dominic
* Awarded Bye *vsFulton, Randall
* Awarded Bye *vsBarnard, Ryeland
* Awarded Bye *vsVergo, Eric
* Awarded Bye *vsClark, BillyRay
* Awarded Bye *vsPikula, Chris
* Awarded Bye *vsChen, Cliff
* Awarded Bye *vsLebedowicz, Osyp
* Awarded Bye *vsFlorio, Kevin
* Awarded Bye *vsCranfill, Drew
* Awarded Bye *vsHoward, Mike
* Awarded Bye *vsSchmollinger, Randall
* Awarded Bye *vsPockrus, Alexander
* Awarded Bye *vsMcCloskey, Andrew
* Awarded Bye *vsKieper, Jeffrey
* Awarded Bye *vsNolan, Jeff
* Awarded Bye *vsPecora, Gerald
* Awarded Bye *vsParker, Cory
* Awarded Bye *vsBurrows, Chris
* Awarded Bye *vsFowler, Zachary
* Awarded Bye *vsPerez, Anthony
* Awarded Bye *vsReilly, Michael
* Awarded Bye *vsShukla, Neeraj
* Awarded Bye *vsMorrison, Matt
* Awarded Bye *vsSilvestro, Carlton
* Awarded Bye *vsAllbritton, Roy
* Awarded Bye *vsHolland Jr., Jeffrey
* Awarded Bye *vsBresler, Reuben
* Awarded Bye *vsDrakeHeaton, Geoffrey
* Awarded Bye *vsWalls, John
* Awarded Bye *vsBaldwin, Ryan
* Awarded Bye *vsPallian, Landon
* Awarded Bye *vsHess, Ryan
* Awarded Bye *vsKinsey, Austin
* Awarded Bye *vsRolfes, Lyle
* Awarded Bye *vsHoyt, Matthew
* Awarded Bye *vsRobens, Charles
* Awarded Bye *vsSidhu, Jesse
* Awarded Bye *vsStenborg, Michael
* Awarded Bye *vsCaporino, Rob
* Awarded Bye *vsHolroyd, Jonathan
* Awarded Bye *vsPaynter, Devon
* Awarded Bye *vsLaVassaur, Chris
* Awarded Bye *vsOwens, Ronnie
* Awarded Bye *vsWurzer, Mike
* Awarded Bye *vsRyan, Matthew
* Awarded Bye *vsGullo, Thomas
* Awarded Bye *vsGiaimo, Michael
* Awarded Bye *vsAldrich, Chad
* Awarded Bye *vsHardie Jr, Brian
* Awarded Bye *vsJeyakaran, Zach
* Awarded Bye *vsLooman, Dane
* Awarded Bye *vsMaggard, Jakob
* Awarded Bye *vsSweeney, Clifton
* Awarded Bye *vsCrisafulli, Anthony
* Awarded Bye *vsSmith, Charles
* Awarded Bye *vsO'Neill, Peyton
* Awarded Bye *vsLeaman, Patrick
* Awarded Bye *vsHunt, Bryan
* Awarded Bye *vsRahn, Michael
* Awarded Bye *vsSmith, Joseph
* Awarded Bye *vsXu, Jimmy
* Awarded Bye *vsClouse, Brad
* Awarded Bye *vsEverly, Joshua
* Awarded Bye *vsHatch, Matthew
* Awarded Bye *vsVu, Quang
* Awarded Bye *vsO'Neal, Chris
* Awarded Bye *vsRackowski, Jonathan
* Awarded Bye *vsAdamo, Thomas
* Awarded Bye *vsRothweiler, Zachary
* Awarded Bye *vsTessitore, Jimmy
* Awarded Bye *vsMitchell, Andrew
* Awarded Bye *vsRosenthal, Stephen
* Awarded Bye *vsPara, Michael
* Awarded Bye *vsLyons, Phillip
* Awarded Bye *vsSpear, Kurtis
* Awarded Bye *vsSuriel, Larry
* Awarded Bye *vsDuVall, Zachary
* Awarded Bye *vsLiu, Patrick
* Awarded Bye *vsWyant, Aaron
* Awarded Bye *vsCalhoun, Christopher
* Awarded Bye *vsBotting, Ryan
* Awarded Bye *vsNewcombe, Steve
* Awarded Bye *vsSpencer, Dale
* Awarded Bye *vsCasey, Shawn
* Awarded Bye *vsRix, Jakob
* Awarded Bye *vsEdelkamp, Fred
* Awarded Bye *vsMcGill, David
* Awarded Bye *vsHughes, Scott
* Awarded Bye *vsJenkins, James
* Awarded Bye *vsWallerstein, Robert
* Awarded Bye *vsPiland, Jesse
* Awarded Bye *vsPresnell, Joseph
* Awarded Bye *vsCrane, Paul
* Awarded Bye *vsMagou, George
* Awarded Bye *vsCalandro, Tiffany
* Awarded Bye *vsSegarra, Andre
* Awarded Bye *vsWorley, Chris
* Awarded Bye *vsBennett (194), Jonathan
* Awarded Bye *vsDebrosky, Eric
* Awarded Bye *vsJones, Brandon
* Awarded Bye *vsLessmann, Richard
* Awarded Bye *vsMartin, Michael
* Awarded Bye *vsVance, Michael
* Awarded Bye *vsHatch, Benjamin
* Awarded Bye *vsJones, Jeff
* Awarded Bye *vsKimmell, Dylan
* Awarded Bye *vsPhelps, Tyler
* Awarded Bye *vsLouie, Justin
* Awarded Bye *vsMalcolm, Ian
* Awarded Bye *vsPittleman, Kyle
* Awarded Bye *vsLutz, Terrance
* Awarded Bye *vsRoberts, Keith
* Awarded Bye *vsJaya, Ivan
* Awarded Bye *vsShaw, John
* Awarded Bye *vsOcampo, Christopher
* Awarded Bye *vsYoung, Garett
* Awarded Bye *vsWarner, Adam
* Awarded Bye *vsCheung, Raymond
* Awarded Bye *vsCantwell, Terry
* Awarded Bye *vsSloan, Stephen
* Awarded Bye *vsWebster, Aaron
* Awarded Bye *vsSlavick, Dylan
* Awarded Bye *vsThoma, Branden
* Awarded Bye *vsBurnham, Ross
* Awarded Bye *vsWeaver Jr., James
* Awarded Bye *vsJohnson (591), Nick
* Awarded Bye *vsMack, Shaun
* Awarded Bye *vsPeltokangas, Henry
* Awarded Bye *vsLonghurst, Kenneth
* Awarded Bye *vsChagnon, Cody
* Awarded Bye *vsPennington, Ross
* Awarded Bye *vsBadillo, Rogelio
* Awarded Bye *vsSoi, Vivek
* Awarded Bye *vsBrooks, Tyler
* Awarded Bye *vsBowman, Jeremy
* Awarded Bye *vsOldaker, Matt
* Awarded Bye *vsBeckert, Justin
* Awarded Bye *vsShields, Terrance
* Awarded Bye *vsFirebaugh, Jeremy
* Awarded Bye *vsFrontiero, Chris
* Awarded Bye *vsSagnay, Philip
* Awarded Bye *vsFields, Nicholas
* Awarded Bye *vsPrajzner, Ross
* Awarded Bye *vsHarrison, Jonathan
* Awarded Bye *vsBreitman, Alan
* Awarded Bye *vsBova, Justin
* Awarded Bye *vsJones, Greg
* Awarded Bye *vsMadda, Leo
* Awarded Bye *vsRost, Robert
* Awarded Bye *vsGuillerm, Steve
* Awarded Bye *vsKane, Stephen
* Awarded Bye *vsCreech, Lawrence
* Awarded Bye *vsPhillipps, Eric
* Awarded Bye *vsWilson, Billie
* Awarded Bye *vsSommerfield, Christopher
* Awarded Bye *vsSmith, Christina
* Awarded Bye *vsThomas, Brandon
* Awarded Bye *vsAkpinar, Tim
* Awarded Bye *vsJainWashburn, Ethan
* Awarded Bye *vsOrrison, Gerald
* Awarded Bye *vsSuriel, Eliazar
* Awarded Bye *vsPearce, Dean
* Awarded Bye *vsHoose, Maxwell
* Awarded Bye *vsMann, Joel
* Awarded Bye *vsPage, Joey
* Awarded Bye *vsDavidson, Scott
* Awarded Bye *vsRivera, Gilberto
* Awarded Bye *vsShockley, Ronald
* Awarded Bye *vsEdelman, Bruce
* Awarded Bye *vsFrançois, Nathanaël
* Awarded Bye *vsBautista, Gino
* Awarded Bye *vsCourson, David
* Awarded Bye *vsTeuscher, Chad
* Awarded Bye *vsEckard, Devin
* Awarded Bye *vsFons, Kevin
* Awarded Bye *vsBevenour, Matthew
* Awarded Bye *vsMachusak, Jesse
* Awarded Bye *vsKvartek, Chris
* Awarded Bye *vsCowley, Travis
* Awarded Bye *vsAckerman, Max
* Awarded Bye *vsPennington, Allen
* Awarded Bye *vsCristThomson, Katie
* Awarded Bye *vsAshcraft, David
* Awarded Bye *vsBaxter, Richard
* Awarded Bye *vsBurningham, Kris
* Awarded Bye *vsVandiver, Derek
* Awarded Bye *vsLee, Matthew
* Awarded Bye *vsDizon, Mark
* Awarded Bye *vsGaskill, Patrick
* Awarded Bye *vsRadcliffe, Ryan
* Awarded Bye *vsBeasley, Jess
* Awarded Bye *vsFinnegan, Charlie
* Awarded Bye *vsRobillard, Joseph
* Awarded Bye *vsHowell, John
* Awarded Bye *vsBrock, Kadar
* Awarded Bye *vsOuellet, Étienne
* Awarded Bye *vsWhitton, Taylor
* Awarded Bye *vsNikolich, Benjamin
* Awarded Bye *vsCoffin, Nate
* Awarded Bye *vsCurrie, Matthew
* Awarded Bye *vsSong, Long
* Awarded Bye *vsLyons, Greg
* Awarded Bye *vsKing, Patrick
* Awarded Bye *vsSchmidt, David
* Awarded Bye *vsSun, Bo
* Awarded Bye *vsEmbry, Brian
* Awarded Bye *vsPogue, James
* Awarded Bye *vsMcGovern, Clint
* Awarded Bye *vsJannati, Navid
* Awarded Bye *vsKoury, Anthony
* Awarded Bye *vsBlyden, Jeffrey
* Awarded Bye *vsMilliken, Joshua
* Awarded Bye *vsKorycinski, Craig
* Awarded Bye *vsTaylor, Ashley
* Awarded Bye *vsDobbs, Matt
AScalon, Jasonvs* Awarded Bye *
Abalan, Kalebvs* Awarded Bye *
1120Abram, MarvinvsWalsh, Brennan
1358Abrams, SeanvsTripp, Joshua
1156Achenbach, JakevsRafferty, Dillon
Ackerman, Maxvs* Awarded Bye *
Adamo, Thomasvs* Awarded Bye *
1269Adams, BillvsReiman, Andrew
1492Adinolfi, VincentvsShorder, Luke
1018Agabiti, JosephvsHubbard, Steven
1520Agius, JohnathanvsShaffer, Sarah
1275Ahmeti, EnvervsGrossfeld, Nathan
1135Akemon, JustinvsNice (329), Daniel
Akpinar, Timvs* Awarded Bye *
1161Alber, TimothyvsArthur, Cole
1294Albright, JohnvsWhite, Nicholas
Aldrich, Chadvs* Awarded Bye *
1212Alexander, JoshvsBarnard, Cole
1108Ali, RebeccavsPotter, James
Allbritton, Royvs* Awarded Bye *
Allegood, Jeremyvs* Awarded Bye *
1083Allen, MichaelvsAvila, Jonathan
1457Allia, ZachvsHaussmann, Phil
1371Alvich, JasonvsMorley, Miles
1287Ambler, KevinvsKuhlman, Mitchell
1273Ambrose, BrandonvsHoward, Donovan
1480Andersen, WilliamvsO'Connor, Kevin
1129Anderson, JerryvsMcBroom, Connor
1190Anderson, MattvsCheatham, Chance
Anderson, Richardvs* Awarded Bye *
Anderson, Toddvs* Awarded Bye *
1335Anderson, TylervsWinters, Troi
1469Archer, MelissavsFarrell, Johnathan
1088AresBatko, AbrahamvsWestcoat, Jesse
1227Argue, RobvsChoo, Joe
1215Arnold, AndrewvsMills, Connor
1045Arnold, JarodvsHudson, Michael
1161Arthur, ColevsAlber, Timothy
1500Arvidson, PatrickvsHeinrichs, Jordan
Ashcraft, Davidvs* Awarded Bye *
Ashworth, Michaelvs* Awarded Bye *
1204At Lee, MatthewvsEdmonds, Jojo
1508Aughinbaugh, JustinvsGunvalsen, Ross
1360Augustine, MikevsBurns, Dick
1213Austin, DavidvsFabbro, Daniel
1083Avila, JonathanvsAllen, Michael
1117Ayala, AdrianvsRivet, Craig Ryan
Ayers, Patrickvs* Awarded Bye *
1304Azzano, DougvsCunningham, Michael
Badillo, Rogeliovs* Awarded Bye *
1516Bain, DanielvsMinor, Nicholas
Baldwin, Ryanvs* Awarded Bye *
1374Ball, AndrewvsRocus, Andrew
1127Ball, DavidvsOverstreet, Daniel
1491Barbee, RichardvsRoberts, Shane
1089Barber, JasonvsSigmon, Jesse
1347Barker, ChristophervsByam, Derek
1163Barksdale, CameronvsRoyall, Brandon
1212Barnard, ColevsAlexander, Josh
Barnard, Ryelandvs* Awarded Bye *
Barnette, Chadvs* Awarded Bye *
1009Barone, ChristophervsSellers, Justin
1299Bartlett, JaredvsLay, Richard
1265Barton, NatevsStern, Jason
1260Bashaar, CharlesvsLanier, Eoin
1004Basile, DevinvsMusselman, Reuben
1507Battisti, AndrewvsLambert, Joseph
1133Battle, WilliamvsTripp, William
1072Bauer, ZacharyvsKarczewski, Matt
1367Baumgarten, KirkvsVaughan, Patrick
Bautista, Ginovs* Awarded Bye *
Baxter, Richardvs* Awarded Bye *
Baylock, Deshaunvs* Awarded Bye *
1489Bayne, RobertvsLaRose, Rebecca
Beasley, Jessvs* Awarded Bye *
1406Beavers, JohnvsSerfass, Scott
1319Becker, ShawnvsEndres, Carl
Beckert, Justinvs* Awarded Bye *
1240Bell, NathanvsRiggeal, Nathan
1472Belt, RyanvsPoole, Sharkey
1206Bender, JoelvsMurray, Christopher
Bennett (194), Jonathanvs* Awarded Bye *
1104Bennett, DavidvsKikkawa, Gregory
1415Benton, AustinvsHemmert, Mark
Berger, Ericvs* Awarded Bye *
Berkeley, Jamesvs* Awarded Bye *
1396Berkley, ChrisvsZhang, Yiou
Berni, Robertvs* Awarded Bye *
1519Berry, CraigvsLandis, James
1182Berry, MattvsCrouse, Cara
1446Berryhill, EllisonvsYatsenko, Alex
1030Bertot, NickvsWallace, TeJai
Betesh, Ralphvs* Awarded Bye *
1277Bettley, WilliamvsRabon, Samuel
Bevenour, Matthewvs* Awarded Bye *
Bianchi, Alexvs* Awarded Bye *
1506Bierce, JerradvsKilburn, Franklin
Bilz, Deanvs* Awarded Bye *
Bishop, Ericvs* Awarded Bye *
1239Bishop, KylevsSutherland, Matt
1114Black, CharlesvsWarwick, Jeff
1315Black, JeffvsThompson, Kevin
Black, Samirvs* Awarded Bye *
1460Blair, SidvsWinters, John
1061Blevins, StephenvsBrown, Wayne
1285Blum, BenvsWong, Ben
1284Blum, LukevsRose, Kyle
Blyden, Jeffreyvs* Awarded Bye *
1372Bohnert, MichealvsPentecost, Lane
1181Bosfield, FernandovsHovey, Dylan
1224Bosworth, TimothyvsShorter, Timothy
1503Botsford, NathanvsGerman, Elliot
1388Bottcher, MattvsHeivilin, Russell
Botting, Ryanvs* Awarded Bye *
Bova, Justinvs* Awarded Bye *
1166Bower, RichvsHorn, Alex
1417Bowhall, ChristianvsTemple, Jason
1011Bowhall, RobertvsByrd, Jonathen
Bowman, Jeremyvs* Awarded Bye *
1258Boyd, WesleyvsMcElroy, Matthew
1496Bradley, TrentonvsEberhard, Logan
1495Brady, JamesvsMagararu, Juris
Branan, Nickvs* Awarded Bye *
1037Branham, TandyvsChappell, Josh
1242Bratic, DragovsKemper, Greg
Breitman, Alanvs* Awarded Bye *
Bresler, Reubenvs* Awarded Bye *
Breslin, Davidvs* Awarded Bye *
1165Bressette, MichaelvsWhang, Remus
Brewster, Johnvs* Awarded Bye *
1118Bridda, MichaelvsLogan, Brock
1346Briggs, MichaelvsSchibanoff, Justin
Briksza, Rudyvs* Awarded Bye *
1235Brink, StefenvsGauldin, Bryan
Brock, Kadarvs* Awarded Bye *
1297Brooks, JustinvsLane, LarryWallace
1442Brooks, LennonvsO'Loughlin, Ryan
Brooks, Tylervs* Awarded Bye *
1068Brown (073), MatthewvsSalmon, Daniel
1351Brown (289), MattvsWalker, Matthew
Brown, Andrewvs* Awarded Bye *
1311Brown, JuliusvsSloane, Brandon
1079Brown, NathanvsSteward, Kenneth
1061Brown, WaynevsBlevins, Stephen
1494Bryan, DavidvsRemigio, Inigo
1386Buchbinder, IshaivsMacdonald, Asher
1501Buckley, PatrickvsMendez, Paul
1354Bujnowski, CodyvsHubbard, Richard
1186Bumgardner, TrevorvsFay, Korey
1421Burch, ChristophervsToscano, Anthony
1393Burgess, CotyvsMartin, Paul
1043Burke, DanielvsHarford, Clint
Burnett, Kaivs* Awarded Bye *
Burnham, Rossvs* Awarded Bye *
Burningham, Krisvs* Awarded Bye *
1360Burns, DickvsAugustine, Mike
1223Burrows, AyrenvsLee (756), Mike
Burrows, Chrisvs* Awarded Bye *
1140Burrows, IrenevsMenzer, Keith
1347Byam, DerekvsBarker, Christopher
1011Byrd, JonathenvsBowhall, Robert
1143Byrd, NicholasvsMale, Nicholas
1157CHang, JorgevsPorter, Bryan
Cady, Jamesvs* Awarded Bye *
Calandro, Tiffanyvs* Awarded Bye *
Calderon, Andrewvs* Awarded Bye *
Calhoun, Christophervs* Awarded Bye *
1082Callahan, CullenvsHumme;, Gary
1389Callahan, KippvsCampman, Andrew
1196Campbell, AlexvsCausey, Phillip
1332Campbell, ErinvsReynolds (654), John
1092Campbell, TaylorvsZhang, Arthur
1268Campbell, WilliamvsLogan, Patrick
1389Campman, AndrewvsCallahan, Kipp
1321Canova, ChrisvsKan, Eric
Cantwell, Terryvs* Awarded Bye *
Caporino, Robvs* Awarded Bye *
1324Capriolo, PaulvsMurphy, Gareth
1183Carletti, CodyvsSagner, Eli
1475Carlo, NicholasvsKoresko, Jason
1352Carnahan, ShanevsSacco, Daniel
1477Carranza, GuillermovsLarison, Nicholas
1013Carrier, SamuelvsMorgan, Duran
Carrin, Talonvs* Awarded Bye *
1363Carson, JaredvsOlbrysh, Kevin
1398Carter, JayvsElias, Dustin
Caseman, Robertvs* Awarded Bye *
Casey, Shawnvs* Awarded Bye *
1214Cash, JamesvsHopkins, Dwayne
1196Causey, PhillipvsCampbell, Alex
Cavenaugh, Justinvs* Awarded Bye *
Cecchetti, Danielvs* Awarded Bye *
1329Cervino, ThomasvsWoodside, John
Chagnon, Codyvs* Awarded Bye *
1207Champlin, TimothyvsShen, Yi
1124Chandler, SamvsIlich, Chris
1110Chaney, DustinvsMecca, Eric
Chang, Calvinvs* Awarded Bye *
1081Chapman, BlakevsWIse, Ronald
1037Chappell, JoshvsBranham, Tandy
1440Charette, DanielvsParry, Matthew
1327Charette, NathanvsWallace, Kim
1410Charlton, RobertvsSmith, Calvin
1418Charrette, MarcvsLevitan, Jordan
1190Cheatham, ChancevsAnderson, Matt
Chen, Cliffvs* Awarded Bye *
1338Chen, ZexinvsSimpson, Carter
1276Chen, ZhengvsCordeiro, Alex
1069Chenevert, AndrewvsHirsch, Jonathan
1048Cheney, ColinvsWest, Donald
1479Cheseldine, RobertvsWeihrauch, Jacob
Cheung, Raymondvs* Awarded Bye *
1378Chiappalone, AnthonyvsMacDonald, Dan
1247Chillemi, ThomasvsEthridge, Katie
1328Chisolm, StevenvsPayne, Lyle
1280Chitty, MatthewvsLorich, Mark
Cholewa, Mariusvs* Awarded Bye *
1227Choo, JoevsArgue, Rob
1416Choo, KyungvsScheuermann, Christopher
1201Christensen, PaulvsParsons, Taielir
1262Christman, ScottvsPawlik, Gregory
1382Church, ZakvsHuber, Nicholas
1467Cibak, KylevsFennen, Adam
1029Ciencin, ChrisvsGarnett, Zachary
1435Cioffi, EmiliovsGeary, Justin
1362Clare, BrianvsKeener, Jeffrey
1452Clark, AnthonleevsEllis, James
Clark, BillyRayvs* Awarded Bye *
1424Clark, BlakevsSinclair, Nicholas
1025Clark, DanvsPirro, Myles
1487Clark, DustinvsRazuri, Carlo
1109Clark, MatthewvsDiCrisi, Ryan
1218Clarke, BrianvsSchwartz, Benjamin
1091Cleary, MaggievsShan, Kevin
Cline, Brandenvs* Awarded Bye *
1171Cloke, JustinvsNice (703), Daniel
Clouse, Bradvs* Awarded Bye *
1066Cockrell, JosephvsReed, Jack
1248Coe, ShannonvsSliss, Greg
1453Coffey (019), BrandonvsSeawell, Ryan
1205Coffey (351), BrandonvsSchorr, Jim
Coffin, Natevs* Awarded Bye *
1309Cohen, BenvsVan Lunen, Jacob
1230Collum, SethvsGriffin (899), Eric
1158Compton, DustinvsHobbs, Nathaniel
1264Conroy, KevinvsPage, Taylor
1137Cook, WadevsPerry, Sean
1074Cooke, CharlesvsLiang, Christopher
1003Cooper, LancevsRemy, Javier
1465Cooper, MikevsTarbutton, Bradley
1504Coots, AmandavsHarrison, Kevin
1249Coppage, ThomasvsHannaSauro, Brian
1276Cordeiro, AlexvsChen, Zheng
1345Cordy, PrestonvsStevens, Kyle
1512Corey, ScottvsWaldron, Brett
1229Corley, JohnvsWoodward, Adam
1291Corter, BryantvsPironti, Geoff
Corvese, Harryvs* Awarded Bye *
1090Coss, NickvsDiaz, Andrew
Costantini, Markvs* Awarded Bye *
1310Cotham, CurtvsRobie, Nick
1407Cotterell, LucasvsHennen, Raymond
1337Counsil, BlainevsMeade, Mason
Courson, Davidvs* Awarded Bye *
Cowley, Travisvs* Awarded Bye *
1355Cox, PrestonvsMason, Brian
Crane, Paulvs* Awarded Bye *
Cranfill, Drewvs* Awarded Bye *
1395Cravens, BillyvsSwan, Jeremy
1170Crawford, JamesvsMcAleer, Sarah
1246Crawford, MatthewvsDolata, Krzysztof
1055Crawford, RickyvsFitzgerald, Zachary
Creech, Lawrencevs* Awarded Bye *
1138Creel, MichaelvsJohnson (465), Matthew
1221Cress, JosephvsWolf, Logan
1379Crider, Chuck CvsReither, Patrick
Crisafulli, Anthonyvs* Awarded Bye *
Criss, Ronaldvs* Awarded Bye *
CristThomson, Katievs* Awarded Bye *
1126Criswell, JacksonvsVanMaele, Ryan
Critch, Jasonvs* Awarded Bye *
Croft, Tomvs* Awarded Bye *
1466Crosmun, PatrickvsOsborne, Zachary
1184Cross, EricvsTalleyServetnick, Mark
1102Cross, JeremyvsLeek, Ryan
1499Cross, JustinvsSingfield, Bryant
1182Crouse, CaravsBerry, Matt
Cuenca, Nicolasvs* Awarded Bye *
1304Cunningham, MichaelvsAzzano, Doug
Currie, Matthewvs* Awarded Bye *
D'Agostino, Jaimevs* Awarded Bye *
Dail, Ryanvs* Awarded Bye *
1021Dailey, AaronvsSchluer, Charles
1426Dake, MatthewvsEdwards, Tyler
1144Dale, JamesvsHiggins, Matthew
1429Danalache, EduardvsMurray, Sean
1481Danielczyk, WaynevsHoward, Craig
1008Darby, PortervsWimberley, Zachrey
1148Dashner, MichaelvsFitchko, Will
1177Daugherty, MichaelvsParker, Johnny
1187Davidson, BrentvsJordan, Tony
Davidson, Keenanvs* Awarded Bye *
Davidson, Scottvs* Awarded Bye *
1344Davies, NathanvsGodbey, John
Davila, Gilbertvs* Awarded Bye *
1408Davis, ElizabethvsOwen, Andrew
1001Davis, GordonvsLacoste II, Steven
1147Davis, JacobvsNorris, Mark
1155Davis, KevinvsFulbright, Sean
1261Davis, ZacharyvsGuay, Adam
1010Day, MarkvsFlowers, Josh
1071De Sa', ChristophervsHeflin, Emily
1111DeMond, JamesvsJacobs, Derek
1390DeVere, MatthewvsMullins, Brad
Debrosky, Ericvs* Awarded Bye *
1394Deffenbaugh, ZacharyvsDupree, Brandon
1270Degaro, MikevsSalvacion, Sonny
1197Deluca, SethvsGillespie, Joseph
1058Demetrakis, GregoryvsXie, Da
1063Dempsey, MatthewvsStuart, Steven
1217Denmon, JasonvsScarmazzi, Jeffrey
1444Dennis, AndrewvsDreher, Robin
1245Dennis, MichaelvsPhillips, Seth
1064Dennis, RyanvsErler, Billy
Derczo, Michaelvs* Awarded Bye *
1233Desjardins, RonaldvsWinstead, Travis
1349Deveines, BrandonvsHalterman, Chad
1343Di Giovanni, DanielvsRodriguez, Hiram
1109DiCrisi, RyanvsClark, Matthew
1331DiDomenico, VincentvsLee, Brian
1090Diaz, AndrewvsCoss, Nick
1209Dillon, ChazvsWu Min, Diego
Divebliss, Timothyvs* Awarded Bye *
Dizon, Markvs* Awarded Bye *
Dobbs, Mattvs* Awarded Bye *
1101Dodson, AnthonyvsLongmire, Micah
1231Doherty, TorrenvsWeiss, Matt
1246Dolata, KrzysztofvsCrawford, Matthew
1175Doll, LukevsSheppard, Bradley
1402Doran, JoshuavsPatton, Jacob
Dorsett, Zachariahvs* Awarded Bye *
1151Dorsey, KylevsPopal, Wahid
DrakeHeaton, Geoffreyvs* Awarded Bye *
1263Draper, BartonvsHrischuk, Brian
1444Dreher, RobinvsDennis, Andrew
1012Dreyer, VernvsFrank, Harry
1436Dronfield, StephenvsLaFlamme, Michael
Du, Justinvs* Awarded Bye *
DuVall, Zacharyvs* Awarded Bye *
1485Dubac, CaseyvsFaber, William
1401Dunn, HuntervsSolberg, David
1038Dunning, EdwardvsSmith, Robert
1394Dupree, BrandonvsDeffenbaugh, Zachary
Eason, Brianvs* Awarded Bye *
1188Eason, SaravsEunson, Scott
1496Eberhard, LoganvsBradley, Trenton
1107Eby, BarryvsRumore, Christopher
Eckard, Devinvs* Awarded Bye *
1290Eckstein, ZacharyvsOliver, Larry
Edelkamp, Fredvs* Awarded Bye *
Edelman, Brucevs* Awarded Bye *
1125Edenhart, JessevsMyers, Steve
1204Edmonds, JojovsAt Lee, Matthew
1193Edwards, KenvsWasik, Robert
1130Edwards, RobertvsOlsen, Chris
1426Edwards, TylervsDake, Matthew
1333Eells, JustinvsRivers, Chris
1103Eggert, JeremyvsKearns, Robert
1222Egolf, MichaelvsHellenga, Grant
1398Elias, DustinvsCarter, Jay
Elliott, Bryanvs* Awarded Bye *
1452Ellis, JamesvsClark, Anthonlee
Embry, Brianvs* Awarded Bye *
1016Emery, AlexvsLange, Brian
1319Endres, CarlvsBecker, Shawn
1405Eng, YuevsWojciechowski, Stanley
1064Erler, BillyvsDennis, Ryan
1247Ethridge, KatievsChillemi, Thomas
1188Eunson, ScottvsEason, Sara
Evaldi, Markvs* Awarded Bye *
Everly, Joshuavs* Awarded Bye *
1213Fabbro, DanielvsAustin, David
1485Faber, WilliamvsDubac, Casey
Falcioni, Matthewvs* Awarded Bye *
1469Farrell, JohnathanvsArcher, Melissa
1075Farrell, MichaelvsQuackenbush, Kevin
1370Farrier, DeshadvsRodemann, Walter
1186Fay, KoreyvsBumgardner, Trevor
1350Fay, TimothyvsMaddalena, Todd
Feng, Hansvs* Awarded Bye *
1467Fennen, AdamvsCibak, Kyle
Ferrando, Matthewvs* Awarded Bye *
Fields, Nicholasvs* Awarded Bye *
Finnegan, Charlievs* Awarded Bye *
Firebaugh, Jeremyvs* Awarded Bye *
Firer, Harlanvs* Awarded Bye *
Fischer, Brandonvs* Awarded Bye *
1180Fischer, RjvsGoldstone, Alex
1148Fitchko, WillvsDashner, Michael
1086Fitzgerald, AidanvsNikiforakis, Steven
1055Fitzgerald, ZacharyvsCrawford, Ricky
1397Fitzpatrick, JamesvsLykins, Michael
1243Fleckenstein, JimvsSmith, Derric
1288Flora, LukevsKrouse, Daniel
Florio, Kevinvs* Awarded Bye *
1010Flowers, JoshvsDay, Mark
1132Fong, EricvsMacPherson, Casey
Fons, Kevinvs* Awarded Bye *
1194Ford (843), JasonvsManning, David
1404Ford, BrianvsTemple, Brooke
1116Ford, JustinvsWhite, James
1210Fordyce, JakevsOppenheim, Jeremy
Fornaro, Christophervs* Awarded Bye *
1007Forshaw, TylervsPell, Caleb
Fournier, Danielvs* Awarded Bye *
1164Foust, JacobvsTrevillian, Matthew
Fowler, Zacharyvs* Awarded Bye *
1202Fraley, CarltonvsFrei, Chris
François, Nathanaëlvs* Awarded Bye *
1281Frank, AndrewvsWilliams, Vince
1012Frank, HarryvsDreyer, Vern
1289Freas, GeraldvsWebb, Michael
Frederiksen, Kylervs* Awarded Bye *
1482Freeman, JosephvsYale, Timothy
Freemon, Wallacevs* Awarded Bye *
1179Freer, JohnvsOrr, Caitlin
1202Frei, ChrisvsFraley, Carlton
1517French, PaulvsLuther, Jackson
1361Frey, HarryvsJaycocks, Jack
Friedman, Benvs* Awarded Bye *
1356Fritchey, AustinvsLisenby, John
Froehlich, Ericvs* Awarded Bye *
1423Frohock, LouisvsRedmond, Edward
Frontiero, Chrisvs* Awarded Bye *
Fu, Wenqiongvs* Awarded Bye *
1203Fukagawa, SoichirovsKoppes, Zachary
1155Fulbright, SeanvsDavis, Kevin
1484Fuller, JoshuavsPetty, Tony
Fulton, Randallvs* Awarded Bye *
1002Gagnon, DavidvsMerrell, Joshua
1414Gallagher, CatherinevsSlease, Jacob
1023Gallaway, SeanvsRamsay, John
1462Gallen, DerekvsRogers, Joshua
1468Gambill, DerekvsJackson, Jonathan
1100Garcia, BryanvsWeeks, Nathaniel
1409Gardner, JosephvsLancashire, Chris
Gareau, Philippevs* Awarded Bye *
1029Garnett, ZacharyvsCiencin, Chris
Gaskill, Patrickvs* Awarded Bye *
1253Gass, LizvsToman, Erik
1235Gauldin, BryanvsBrink, Stefen
1435Geary, JustinvsCioffi, Emilio
1098Gekoskie, NicholasvsOkowita, Alex
1216Geoffrion, PetervsRowe, Jason
Gerhart, Kevinvs* Awarded Bye *
1503German, ElliotvsBotsford, Nathan
1458Gersher, EricvsKogan, Mark
1420Gervais, MattvsVenard, Kevin
Getsay, Andrew Cvs* Awarded Bye *
Giaimo, Michaelvs* Awarded Bye *
Gibson, Kevin Avs* Awarded Bye *
Giles, Devonvs* Awarded Bye *
1197Gillespie, JosephvsDeluca, Seth
Glantzman, Joshvs* Awarded Bye *
1431Glenn, LauravsSmallwood, Randy
1035Goble, RobertvsTaylor, Dakota
1344Godbey, JohnvsDavies, Nathan
1381Golab, BrianvsParo, Jeremy
1252Goldstein, DanavsHoegner, Danielle
1180Goldstone, AlexvsFischer, Rj
1377Gonyo, VictorvsMcCoy, Brendan
1376Gonzalez, AlejandrovsHoward, Duncan
1049Goodfriend, MelissavsHogan, Jeremy
1044Gordon, JessevsPotochny, Joseph
Goss, Barrettvs* Awarded Bye *
1400Gottschlich, AvramvsGradert, Andrew
1518Gough, BradvsGrimes, Dylan
1267Gould, ZacharyvsLandree, Joshua
1040Graber, FrankvsPickard, Dale
1400Gradert, AndrewvsGottschlich, Avram
1020Gray, BryanvsHayden, Richard
1325Greene, MichaelvsMetelsky, Tom
Greenidge, Jamalvs* Awarded Bye *
1173Griffin (802), EricvsJuliano, Christopher
1230Griffin (899), EricvsCollum, Seth
1272Griffin, AdamvsXu, Yicheng
1439Griffin, ChristianvsHorner, Justin
1518Grimes, DylanvsGough, Brad
1399Grimes, RichardvsMiller, Michael
1176Grimes, ZacharyvsWesoloski, Alex
1208Grimsley, MichaelvsMickla, Robert
1275Grossfeld, NathanvsAhmeti, Enver
1317Grothe, ChristophervsSchlegel, Thomas
1261Guay, AdamvsDavis, Zachary
Guillerm, Stevevs* Awarded Bye *
Gullo, Thomasvs* Awarded Bye *
1508Gunvalsen, RossvsAughinbaugh, Justin
1368Guo, TerryvsSzymanski, Jesse
1434Gutterman, AlexandervsLaPlante, Travis J
1139Guy, AaronvsMangone, Alex
1014Haberstroh, JaronvsYakscoe, Jared
1046Haddad, NickvsPolacco, Kyle
1053Hair, ChristophervsRowe, Chris
Hakim, Joshvs* Awarded Bye *
1254Haller, JohnvsMccarell, Micheal
1349Halterman, ChadvsDeveines, Brandon
1256Hamby, DavidvsPike, Maitland
1077Hamilton, JohnvsKanner, Zack
1392Hammond, MichaelvsMcElderry, John
1473Handley, SpencervsLogue, Ian
1249HannaSauro, BrianvsCoppage, Thomas
Hanson, Davidvs* Awarded Bye *
Hardie Jr, Brianvs* Awarded Bye *
1274Hardison, PatrickvsJohnson, Steven
1043Harford, ClintvsBurke, Daniel
1073Harriger, JasonvsHommel, Chase
1131Harris, NormanvsKrenson, William
1447Harris, TrevorvsMoreau, Robert
Harrison, Jonathanvs* Awarded Bye *
1504Harrison, KevinvsCoots, Amanda
1425Harshman, MatthewvsHenry, Clayton
Hatch, Benjaminvs* Awarded Bye *
Hatch, Matthewvs* Awarded Bye *
1457Haussmann, PhilvsAllia, Zach
Hawkins, Leevs* Awarded Bye *
Hawron, Richardvs* Awarded Bye *
1020Hayden, RichardvsGray, Bryan
1071Heflin, EmilyvsDe Sa', Christopher
1500Heinrichs, JordanvsArvidson, Patrick
1388Heivilin, RussellvsBottcher, Matt
1222Hellenga, GrantvsEgolf, Michael
1415Hemmert, MarkvsBenton, Austin
1286Hendricks, ThomasvsStyles, Mark
1225Hendry, IanvsOwens, John
1407Hennen, RaymondvsCotterell, Lucas
1425Henry, ClaytonvsHarshman, Matthew
1238Herman, HeathervsSmith (997), Alexander
1515Hess, ErikvsWoodward, Susie
1062Hess, JamesvsVink, Kyle
Hess, Ryanvs* Awarded Bye *
1450Hester, PaulvsShinohara, Yasuhiro
Higginbottom, Jamesvs* Awarded Bye *
1144Higgins, MatthewvsDale, James
1490Hilairo, AlonzovsMcKinney, Thomas
1185Hill, PhillipvsLin, Xin
1509Hill, ZacheryvsMcLendon, Tyler
1167Hilton, AshtonvsPetts, Bob
1237Hinojosa, ScottvsLapadula, Anthony
1069Hirsch, JonathanvsChenevert, Andrew
1158Hobbs, NathanielvsCompton, Dustin
1174Hochman, WillvsVerrette, Matthew
1252Hoegner, DaniellevsGoldstein, Dana
1241Hoff, TimothyvsKatz, Aaron
Hogan, Chelseavs* Awarded Bye *
1049Hogan, JeremyvsGoodfriend, Melissa
Holland Jr., Jeffreyvs* Awarded Bye *
1041Hollen, LukevsMaksimik, Patrick
Holmes, Evanvs* Awarded Bye *
Holroyd, Jonathanvs* Awarded Bye *
1019Holzwarth, MichaelvsPittard, Nathan
1073Hommel, ChasevsHarriger, Jason
Hoose, Maxwellvs* Awarded Bye *
1214Hopkins, DwaynevsCash, James
1464Hopkins, TonyvsRichter, David
1166Horn, AlexvsBower, Rich
1123Horne, MatthewvsXenos, Jorj
1493Horne, NathanvsPagano, Alexander
1439Horner, JustinvsGriffin, Christian
1312Hosler, RobertvsLehman, Michael
Houle, Robertvs* Awarded Bye *
1181Hovey, DylanvsBosfield, Fernando
1481Howard, CraigvsDanielczyk, Wayne
1273Howard, DonovanvsAmbrose, Brandon
1376Howard, DuncanvsGonzalez, Alejandro
Howard, Mikevs* Awarded Bye *
Howell, Johnvs* Awarded Bye *
Hoyt, Matthewvs* Awarded Bye *
1263Hrischuk, BrianvsDraper, Barton
1220Hrvatin, StevenvsLynch, Jeff
1255Hua, RaymondvsRiggeal, Jacob
1354Hubbard, RichardvsBujnowski, Cody
1018Hubbard, StevenvsAgabiti, Joseph
1382Huber, NicholasvsChurch, Zak
1045Hudson, MichaelvsArnold, Jarod
Hudson, Nathanvs* Awarded Bye *
1052HudsonSmith, GarrettvsSantarelli, John
1438Huffstuttler, KryztofervsRiley, Adam
1301Hughes, JoshuavsRobinson, Damond
Hughes, Scottvs* Awarded Bye *
1082Humme;, GaryvsCallahan, Cullen
Hunt, Bryanvs* Awarded Bye *
1195Hunter, JasonvsSimms, Jarrett
Hutchison (405), Danielvs* Awarded Bye *
1353Hutson, RyanvsPerilli, Joe
1124Ilich, ChrisvsChandler, Sam
1141Ingram, MichaelvsNagy, Stephen
1189Iramain, JorgevsLynn, Leandra
1359Irick, JustinvsKirklow, Joseph
1095Isenberg, DcvsMorris, Jeff
Izsak, Yoelvs* Awarded Bye *
1136Jabs, AndrewvsReen, Rory
1468Jackson, JonathanvsGambill, Derek
1031Jackson, RobertvsRoucoulet, Jeffrey J
1219Jackson, ZoevsMontalvo, Alec
1111Jacobs, DerekvsDeMond, James
1384Jain, SunilvsNealon, Mark
JainWashburn, Ethanvs* Awarded Bye *
Jannati, Navidvs* Awarded Bye *
1115Janowski, ThomasvsRhoades, Joshua
Jaya, Ivanvs* Awarded Bye *
1361Jaycocks, JackvsFrey, Harry
1057Jebbett, AaronvsRoop, David
Jenkins, Jamesvs* Awarded Bye *
Jenkins, Josephvs* Awarded Bye *
Jenkins, Michaelvs* Awarded Bye *
Jesse, Zachvs* Awarded Bye *
Jeyakaran, Zachvs* Awarded Bye *
1113Joglar, DanielvsLay, Robert
1314Johns, TonyvsJones, Kris
Johnson (282), Charlesvs* Awarded Bye *
1138Johnson (465), MatthewvsCreel, Michael
Johnson (591), Nickvs* Awarded Bye *
1080Johnson, CarlvsKelly, Robert
Johnson, Casevs* Awarded Bye *
1274Johnson, StevenvsHardison, Patrick
1430Johnston, DanielvsPage, Veronica
1403Jones, AndyvsYu, Justin
Jones, Brandonvs* Awarded Bye *
1142Jones, DanvsVaughn, Carey
Jones, Davidvs* Awarded Bye *
1027Jones, DerrickvsPerry, David
Jones, Gregvs* Awarded Bye *
Jones, Jeffvs* Awarded Bye *
1314Jones, KrisvsJohns, Tony
Jones, Maxwellvs* Awarded Bye *
Jones, Oscarvs* Awarded Bye *
1433Jones, RyanvsShuler, Austin
1387Jordan, DaltonvsMchugh, Justin
1187Jordan, TonyvsDavidson, Brent
1054Joyner, ChrisvsMcDowell, Christopher
1236Judge, ThomasvsMay, JonLuc
1173Juliano, ChristophervsGriffin (802), Eric
1172Jurgens, CaseyvsWojtas, David
Kail, Alexvs* Awarded Bye *
Kaiser, Taylorvs* Awarded Bye *
1321Kan, EricvsCanova, Chris
Kane, Stephenvs* Awarded Bye *
1077Kanner, ZackvsHamilton, John
1072Karczewski, MattvsBauer, Zachary
1241Katz, AaronvsHoff, Timothy
1103Kearns, RobertvsEggert, Jeremy
1232Keddell, PetervsSmith, Zachary
1318Keene, MattvsWu, Feng
1362Keener, JeffreyvsClare, Brian
1080Kelly, RobertvsJohnson, Carl
1242Kemper, GregvsBratic, Drago
1234Kennedy, ChrisvsTan, Ken
Kennedy, Jordanvs* Awarded Bye *
Kibler, Brianvs* Awarded Bye *
Kieper, Jeffreyvs* Awarded Bye *
1104Kikkawa, GregoryvsBennett, David
1506Kilburn, FranklinvsBierce, Jerrad
1028Kilmer, MicahvsMcInerney, Timothy
1357Kilts, MasonvsStrashensky, Michael
Kimmell, Dylanvs* Awarded Bye *
1300King, AndrewvsSmith, Josh
King, Jeremyvs* Awarded Bye *
King, Patrickvs* Awarded Bye *
1099King, TravisvsVicario, Anthony
Kinsey, Austinvs* Awarded Bye *
1359Kirklow, JosephvsIrick, Justin
1476Kleppinger, DavidvsMoney, Kevin
Klopping, Dustinvs* Awarded Bye *
1034Kmon, NicholasvsMcaleer, Patrick
Knarich, Stephenvs* Awarded Bye *
1488Koch, PetervsWebb, Jody
1160Koeppicus, GarrettvsRobinson, Christopher
1322Koerschner, NathanvsWillinger, Tim
1458Kogan, MarkvsGersher, Eric
1106Kohler, JarredvsSchroeder, Karl
1380Kohorst, ErichvsSkourtis, Chris
1411Kolongowski, MatthewvsLe, John
1203Koppes, ZacharyvsFukagawa, Soichiro
1475Koresko, JasonvsCarlo, Nicholas
Korycinski, Craigvs* Awarded Bye *
Kosel, Danielvs* Awarded Bye *
1451Koslow, DanielvsRiddick, Jared
1470Kotin, StevanvsRumolo, Joseph
Koury, Anthonyvs* Awarded Bye *
Krantz, Benjaminvs* Awarded Bye *
1131Krenson, WilliamvsHarris, Norman
1288Krouse, DanielvsFlora, Luke
1287Kuhlman, MitchellvsAmbler, Kevin
1308Kumiega, SophievsWatts, Russell
1305Kupin, ThomasvsSummers, Jake
Kvartek, Chrisvs* Awarded Bye *
1436LaFlamme, MichaelvsDronfield, Stephen
1434LaPlante, Travis JvsGutterman, Alexander
1489LaRose, RebeccavsBayne, Robert
LaVassaur, Chrisvs* Awarded Bye *
1228Labeots, PatrickvsLucas, Christopher
1001Lacoste II, StevenvsDavis, Gordon
1505Ladnier, AndrewvsRamirez, Alejandro
1303Lafon, JulienvsStein, Joshua
1502Lakhman, DavidvsWang, Peixian
1513Lambert, AdamvsTompson, Hunter
1507Lambert, JosephvsBattisti, Andrew
1409Lancashire, ChrisvsGardner, Joseph
Lanceford, Vincentvs* Awarded Bye *
1519Landis, JamesvsBerry, Craig
1267Landree, JoshuavsGould, Zachary
1297Lane, LarryWallacevsBrooks, Justin
1016Lange, BrianvsEmery, Alex
1260Lanier, EoinvsBashaar, Charles
Lanigan, Mikevs* Awarded Bye *
Lanthier, Danvs* Awarded Bye *
1237Lapadula, AnthonyvsHinojosa, Scott
1477Larison, NicholasvsCarranza, Guillermo
1033Lates, ChristophervsSerre, Matthew
1266Latham, KennyvsTurner, Jacob
1483Lawrence, AndrewvsMoneghan, Daniel
1299Lay, RichardvsBartlett, Jared
1113Lay, RobertvsJoglar, Daniel
1411Le, JohnvsKolongowski, Matthew
Leaman, Patrickvs* Awarded Bye *
Lebedowicz, Osypvs* Awarded Bye *
1223Lee (756), MikevsBurrows, Ayren
1331Lee, BrianvsDiDomenico, Vincent
Lee, Christophervs* Awarded Bye *
1087Lee, JohannesvsSavage, Justin
Lee, Matthewvs* Awarded Bye *
1456Lee, ZacharyvsRohr, Josh
1102Leek, RyanvsCross, Jeremy
1312Lehman, MichaelvsHosler, Robert
1478Leigh, AlinavsPalmer, Kenneth
1076Leigh, JamesvsYakell, Robert
Lessmann, Richardvs* Awarded Bye *
1418Levitan, JordanvsCharrette, Marc
Lew, Michaelvs* Awarded Bye *
Lewis, Chrisvs* Awarded Bye *
1085Lewis, MatthewvsPayne, Michael
1047Li, ChenvsRicketts, Jonathan
Li, Kaivs* Awarded Bye *
1074Liang, ChristophervsCooke, Charles
1259Lilly, SalevsMoore, Andrew
1364Lim, KarlvsMalone, Andrew
1313Limoseth, KylevsThompson, Bradley
1185Lin, XinvsHill, Phillip
1211Linder, LauravsTeague, Bradley
1283Lindsey, JustinvsPayne, Bryant
1356Lisenby, JohnvsFritchey, Austin
Liu, Patrickvs* Awarded Bye *
1121Lo, WilliamvsZack, Michael
1070Lobosco, AnthonyvsLyons, Hannah
1192Loftus, ConorvsWiper, Charles
1118Logan, BrockvsBridda, Michael
1268Logan, PatrickvsCampbell, William
1473Logue, IanvsHandley, Spencer
Lolos, Arthurvs* Awarded Bye *
Lombardi, Roccovs* Awarded Bye *
Long, Matthewvs* Awarded Bye *
1336Long, MikevsPeever, Rebekah
Longhurst, Kennethvs* Awarded Bye *
1101Longmire, MicahvsDodson, Anthony
Longo, Andrewvs* Awarded Bye *
Looman, Danevs* Awarded Bye *
1497Lord, MikevsSurrena, Zachary
1510Lorenz, JimmievsWilliams, Randall
1514Lorenzen, BrianvsMcCoy, Jeremy
1280Lorich, MarkvsChitty, Matthew
Louie, Justinvs* Awarded Bye *
Lowry, Anthonyvs* Awarded Bye *
1228Lucas, ChristophervsLabeots, Patrick
1112Lupicki, KamilvsTracy, Anthony
1517Luther, JacksonvsFrench, Paul
Lutz, Terrancevs* Awarded Bye *
1397Lykins, MichaelvsFitzpatrick, James
1220Lynch, JeffvsHrvatin, Steven
1189Lynn, LeandravsIramain, Jorge
Lyons, Gregvs* Awarded Bye *
1070Lyons, HannahvsLobosco, Anthony
Lyons, Phillipvs* Awarded Bye *
1378MacDonald, DanvsChiappalone, Anthony
1132MacPherson, CaseyvsFong, Eric
1386Macdonald, AshervsBuchbinder, Ishai
Macejka, Larryvs* Awarded Bye *
1051Macfarlane, DonaldvsVerdell, Joshua
Machusak, Jessevs* Awarded Bye *
Mack, Shaunvs* Awarded Bye *
Mackl, Valentinvs* Awarded Bye *
Madda, Leovs* Awarded Bye *
Maddalena, Dominicvs* Awarded Bye *
1350Maddalena, ToddvsFay, Timothy
Magalhaes, Edgarvs* Awarded Bye *
1495Magararu, JurisvsBrady, James
Maggard, Jakobvs* Awarded Bye *
Magou, Georgevs* Awarded Bye *
1443Makino, BernievsWilliams, Richard
1041Maksimik, PatrickvsHollen, Luke
Malcolm, Ianvs* Awarded Bye *
1143Male, NicholasvsByrd, Nicholas
1364Malone, AndrewvsLim, Karl
Mancuso, Adamvs* Awarded Bye *
1139Mangone, AlexvsGuy, Aaron
Mann, Joelvs* Awarded Bye *
1194Manning, DavidvsFord (843), Jason
1226Mansfield, JohnvsMorris, Paul
Mantey, Tylervs* Awarded Bye *
1373Marcelli, WaynevsNestico, Adrian
1065Marean, B. J.vsSchreier, Peter
1323Marlborough, CaitlynvsMilburn, Jared
1278Marley, DanielvsRenfroe, Daniel
1093Marmulstein, RionvsNguyen, Duy
1017Martin, JamievsPirone, Nicholas
1056Martin, KeithvsPresser, Liam
Martin, Michaelvs* Awarded Bye *
1393Martin, PaulvsBurgess, Coty
Martin, Petevs* Awarded Bye *
1168Martin, RonnyvsPannone, Adam
Martinez, Leevs* Awarded Bye *
1498Marvin, ChristophervsNowakowski, Stephen
1355Mason, BrianvsCox, Preston
1428Matthews, JanicevsVandiver, Stephen
1296Matusek, DylanvsMoore, Walter
1257Mavlian, MarcusvsMedves, Anthony
1236May, JonLucvsJudge, Thomas
1036McAbee, LoganvsPhysioc, Emerson
1170McAleer, SarahvsCrawford, James
1129McBroom, ConnorvsAnderson, Jerry
1178McCarty, HeathvsVargo, Charlotte
McClain, Joshvs* Awarded Bye *
McCloskey, Andrewvs* Awarded Bye *
1342McComb, JustinvsMcKenna, Steve
1377McCoy, BrendanvsGonyo, Victor
1514McCoy, JeremyvsLorenzen, Brian
1153McDonald, GlennvsPolzin, Dave
1054McDowell, ChristophervsJoyner, Chris
1392McElderry, JohnvsHammond, Michael
1258McElroy, MatthewvsBoyd, Wesley
McGill, Davidvs* Awarded Bye *
McGovern, Clintvs* Awarded Bye *
McGraw, Matthewvs* Awarded Bye *
McHargue, J. D.vs* Awarded Bye *
1028McInerney, TimothyvsKilmer, Micah
1474McIntosh, PatrickvsPuckett, Katie
1342McKenna, StevevsMcComb, Justin
1490McKinney, ThomasvsHilairo, Alonzo
1509McLendon, TylervsHill, Zachery
1471McMahon, AidanvsStanley, Christopher
1250McPherson, BryanvsVirgo, Jonathan
1152McWhorter, JustinvsSchott, James
1034Mcaleer, PatrickvsKmon, Nicholas
1254Mccarell, MichealvsHaller, John
1067Mccready, RichardvsShield, Jeffrey
1320Mcdowell, GenevsNewman, Kevin
1387Mchugh, JustinvsJordan, Dalton
1337Meade, MasonvsCounsil, Blaine
1110Mecca, EricvsChaney, Dustin
1257Medves, AnthonyvsMavlian, Marcus
1145Meinerding, JamesvsMercer, Matthew
1501Mendez, PaulvsBuckley, Patrick
1140Menzer, KeithvsBurrows, Irene
1432Meola, MichaelvsWelch, Steven
1145Mercer, MatthewvsMeinerding, James
1002Merrell, JoshuavsGagnon, David
1325Metelsky, TomvsGreene, Michael
1449Meyer, BenvsTindall, Samuel
1199Meyer, JohnvsYoungbar, Ryan
Michalak, Ryanvs* Awarded Bye *
1208Mickla, RobertvsGrimsley, Michael
1323Milburn, JaredvsMarlborough, Caitlyn
Miles, Rickvs* Awarded Bye *
1292Milia, JosephvsStark, John
1375Miller, BillyvsPray, James
1463Miller, DanielvsNida, Dana
1105Miller, JoshuavsVaresko, Christopher
1399Miller, MichaelvsGrimes, Richard
1146Miller, Robert EvsParriott, Dan
1150Miller, StephenvsNix, Duane
Milliken, Joshuavs* Awarded Bye *
Million, Jamesvs* Awarded Bye *
1215Mills, ConnorvsArnold, Andrew
1383Mills, MikevsPynn, Nick
1516Minor, NicholasvsBain, Daniel
Mitchell, Andrewvs* Awarded Bye *
1244Mok, AllenvsNguyen, Wesley
Mondello, Jakevs* Awarded Bye *
1483Moneghan, DanielvsLawrence, Andrew
1476Money, KevinvsKleppinger, David
1445Monks, MichaelvsYenke, Sara
1219Montalvo, AlecvsJackson, Zoe
1259Moore, AndrewvsLilly, Sale
1296Moore, WaltervsMatusek, Dylan
1447Moreau, RobertvsHarris, Trevor
1013Morgan, DuranvsCarrier, Samuel
Morison, Kylevs* Awarded Bye *
1371Morley, MilesvsAlvich, Jason
1122Morrell, TaylorvsSipple, Chris
1060Morris, AnthonyvsWentz, Jake
1095Morris, JeffvsIsenberg, Dc
1226Morris, PaulvsMansfield, John
Morrison, Mattvs* Awarded Bye *
Moser, Lancevs* Awarded Bye *
1348Mueller, NedvsRousseau, Pierre
Muller, Gregvs* Awarded Bye *
Mullin, Geoffreyvs* Awarded Bye *
1390Mullins, BradvsDeVere, Matthew
Murdock, Charleyvs* Awarded Bye *
1341Murgo, Dom SvsZhuo, David
1324Murphy, GarethvsCapriolo, Paul
1206Murray, ChristophervsBender, Joel
1429Murray, SeanvsDanalache, Eduard
1004Musselman, ReubenvsBasile, Devin
Musser, Danielvs* Awarded Bye *
1448Muzio, AnthonyvsSwain, Chaz
Muzio, Timothyvs* Awarded Bye *
1125Myers, StevevsEdenhart, Jesse
Myers, Williamvs* Awarded Bye *
1141Nagy, StephenvsIngram, Michael
1384Nealon, MarkvsJain, Sunil
Neiswenter, Daryl Mvs* Awarded Bye *
Nelson, Bradleyvs* Awarded Bye *
1162Nelson, JoelvsWu, Richard
1373Nestico, AdrianvsMarcelli, Wayne
Newcombe, Stevevs* Awarded Bye *
1320Newman, KevinvsMcdowell, Gene
1093Nguyen, DuyvsMarmulstein, Rion
1244Nguyen, WesleyvsMok, Allen
1135Nice (329), DanielvsAkemon, Justin
1171Nice (703), DanielvsCloke, Justin
1463Nida, DanavsMiller, Daniel
1086Nikiforakis, StevenvsFitzgerald, Aidan
Nikolich, Benjaminvs* Awarded Bye *
Nishizawa, Taichivs* Awarded Bye *
1150Nix, DuanevsMiller, Stephen
1306Nolan, DavidvsStokes, Shane
Nolan, Jeffvs* Awarded Bye *
1154Nolan, PatrickvsRooks, Michael
1147Norris, MarkvsDavis, Jacob
1498Nowakowski, StephenvsMarvin, Christopher
1480O'Connor, KevinvsAndersen, William
1442O'Loughlin, RyanvsBrooks, Lennon
O'Neal, Chrisvs* Awarded Bye *
1366O'Neal, EvanvsTan, Tien
O'Neill, Peytonvs* Awarded Bye *
1427Oakleaf, GeorgevsZiskis, Mark
Ocampo, Christophervs* Awarded Bye *
Ochoa, Davidvs* Awarded Bye *
1098Okowita, AlexvsGekoskie, Nicholas
1363Olbrysh, KevinvsCarson, Jared
Oldaker, Mattvs* Awarded Bye *
1290Oliver, LarryvsEckstein, Zachary
Oliver, Nealvs* Awarded Bye *
1130Olsen, ChrisvsEdwards, Robert
1210Oppenheim, JeremyvsFordyce, Jake
1179Orr, CaitlinvsFreer, John
Orrison, Geraldvs* Awarded Bye *
1466Osborne, ZacharyvsCrosmun, Patrick
Ouellet, Étiennevs* Awarded Bye *
1334Ouyang, CharlesvsStubbs, Robert
1127Overstreet, DanielvsBall, David
1128Oveson, ClaytonvsWetzel, Aaron
1408Owen, AndrewvsDavis, Elizabeth
1225Owens, JohnvsHendry, Ian
Owens, Ronnievs* Awarded Bye *
1316Pace, JoshuavsPreston, Derek
1298Pack, AlanvsPetrole, Matthew
1493Pagano, AlexandervsHorne, Nathan
Page, Joeyvs* Awarded Bye *
1264Page, TaylorvsConroy, Kevin
1430Page, VeronicavsJohnston, Daniel
Pallian, Landonvs* Awarded Bye *
1478Palmer, KennethvsLeigh, Alina
1168Pannone, AdamvsMartin, Ronny
Para, Michaelvs* Awarded Bye *
Pardee, Samuelvs* Awarded Bye *
Parente, Tannervs* Awarded Bye *
1050Paris, WilliamvsWillis, James
Parker, Coryvs* Awarded Bye *
1339Parker, JamesvsSorrell, Jeff
1177Parker, JohnnyvsDaugherty, Michael
1381Paro, JeremyvsGolab, Brian
1146Parriott, DanvsMiller, Robert E
1440Parry, MatthewvsCharette, Daniel
1201Parsons, TaielirvsChristensen, Paul
Pascal, Brandonvs* Awarded Bye *
1330Pasley, DarrenvsSams, Freddy
1402Patton, JacobvsDoran, Joshua
1262Pawlik, GregoryvsChristman, Scott
1283Payne, BryantvsLindsey, Justin
1328Payne, LylevsChisolm, Steven
1085Payne, MichaelvsLewis, Matthew
Paynter, Devonvs* Awarded Bye *
Pearce, Deanvs* Awarded Bye *
1251Pechacek, JacobvsShowalter, Zachary
Pecora, Geraldvs* Awarded Bye *
1336Peever, RebekahvsLong, Mike
1007Pell, CalebvsForshaw, Tyler
Peltokangas, Henryvs* Awarded Bye *
Pennington, Allenvs* Awarded Bye *
Pennington, Rossvs* Awarded Bye *
1369Pennington, TylervsPruim, Thomas
Penny, Jackvs* Awarded Bye *
1372Pentecost, LanevsBohnert, Micheal
1271Perch, RyanvsRand, Scott
Perez, Anthonyvs* Awarded Bye *
1353Perilli, JoevsHutson, Ryan
1032Perkins, TonyvsSmith (217), Nathaniel
1391Perrien, MichaelvsRivera, Israel
1027Perry, DavidvsJones, Derrick
1137Perry, SeanvsCook, Wade
1097Petersen, LoganvsWhitman, Chris R
1298Petrole, MatthewvsPack, Alan
1084Petrus, ChristophervsVanSickle, Joseph
1167Petts, BobvsHilton, Ashton
1484Petty, TonyvsFuller, Joshua
Phelps, Tylervs* Awarded Bye *
Phillipps, Ericvs* Awarded Bye *
1059Phillips, JeffreyvsShank, Michael
1245Phillips, SethvsDennis, Michael
1511Phoon, YuvsSmith, Ronald
1036Physioc, EmersonvsMcAbee, Logan
1454Pianalto, AustinvsVanallen, Nathan
1040Pickard, DalevsGraber, Frank
1256Pike, MaitlandvsHamby, David
Pikula, Chrisvs* Awarded Bye *
Piland, Jessevs* Awarded Bye *
Piper, Jasonvs* Awarded Bye *
1017Pirone, NicholasvsMartin, Jamie
1291Pironti, GeoffvsCorter, Bryant
1025Pirro, MylesvsClark, Dan
1019Pittard, NathanvsHolzwarth, Michael
Pittleman, Kylevs* Awarded Bye *
Pockrus, Alexandervs* Awarded Bye *
Pogue, Jamesvs* Awarded Bye *
Poirier, Stevenvs* Awarded Bye *
1046Polacco, KylevsHaddad, Nick
1153Polzin, DavevsMcDonald, Glenn
1472Poole, SharkeyvsBelt, Ryan
1151Popal, WahidvsDorsey, Kyle
1157Porter, BryanvsCHang, Jorge
1044Potochny, JosephvsGordon, Jesse
1108Potter, JamesvsAli, Rebecca
1295Powell, CorvinvsTorell, Kent
Prajzner, Rossvs* Awarded Bye *
1375Pray, JamesvsMiller, Billy
Presnell, Josephvs* Awarded Bye *
1056Presser, LiamvsMartin, Keith
1316Preston, DerekvsPace, Joshua
1369Pruim, ThomasvsPennington, Tyler
1474Puckett, KatievsMcIntosh, Patrick
1383Pynn, NickvsMills, Mike
1075Quackenbush, KevinvsFarrell, Michael
1277Rabon, SamuelvsBettley, William
Rackowski, Jonathanvs* Awarded Bye *
Radcliffe, Ryanvs* Awarded Bye *
1156Rafferty, DillonvsAchenbach, Jake
Rahn, Michaelvs* Awarded Bye *
1282Rambo, ZachvsSmith, Melmath
1505Ramirez, AlejandrovsLadnier, Andrew
1191Ramirez, MiguelvsSyverud, Paul
1023Ramsay, JohnvsGallaway, Sean
1271Rand, ScottvsPerch, Ryan
1487Razuri, CarlovsClark, Dustin
Reda, Derekvs* Awarded Bye *
1423Redmond, EdwardvsFrohock, Louis
1066Reed, JackvsCockrell, Joseph
1136Reen, RoryvsJabs, Andrew
Reilly, Michaelvs* Awarded Bye *
1269Reiman, AndrewvsAdams, Bill
1379Reither, PatrickvsCrider, Chuck C
Remeika, Johnvs* Awarded Bye *
1494Remigio, InigovsBryan, David
1003Remy, JaviervsCooper, Lance
1278Renfroe, DanielvsMarley, Daniel
1024Repp, RyanvsTaylor, Alex
Reyburn, Zacharyvs* Awarded Bye *
1332Reynolds (654), JohnvsCampbell, Erin
1169Reznikov, EugenevsYoung, Garratt
1115Rhoades, JoshuavsJanowski, Thomas
1464Richter, DavidvsHopkins, Tony
1159Rickert II, RalphvsSturgill, Kaleigh
1047Ricketts, JonathanvsLi, Chen
1451Riddick, JaredvsKoslow, Daniel
1486Rife, CoreyvsSenior, Brian
1255Riggeal, JacobvsHua, Raymond
1240Riggeal, NathanvsBell, Nathan
1438Riley, AdamvsHuffstuttler, Kryztofer
1005Riley, PatricvsRuff, Wesley
Rivera, Gilbertovs* Awarded Bye *
1391Rivera, IsraelvsPerrien, Michael
1333Rivers, ChrisvsEells, Justin
1117Rivet, Craig RyanvsAyala, Adrian
Rix, Jakobvs* Awarded Bye *
Robdrup, Andrewvs* Awarded Bye *
Robens, Charlesvs* Awarded Bye *
1365Roberts, DanielvsThrasher, Brandon
Roberts, Keithvs* Awarded Bye *
1491Roberts, ShanevsBarbee, Richard
1310Robie, NickvsCotham, Curt
Robillard, Josephvs* Awarded Bye *
1160Robinson, ChristophervsKoeppicus, Garrett
1301Robinson, DamondvsHughes, Joshua
1374Rocus, AndrewvsBall, Andrew
1370Rodemann, WaltervsFarrier, Deshad
1198Rodriguez, FrankvsWisner, Zachary
1343Rodriguez, HiramvsDi Giovanni, Daniel
1462Rogers, JoshuavsGallen, Derek
1200Rogers, NickvsSimmers, Scott
1456Rohr, JoshvsLee, Zachary
Rolfes, Lylevs* Awarded Bye *
1154Rooks, MichaelvsNolan, Patrick
1057Roop, DavidvsJebbett, Aaron
Roper, Derrickvs* Awarded Bye *
Rosario Jr., Wilvs* Awarded Bye *
1284Rose, KylevsBlum, Luke
Rosenthal, Stephenvs* Awarded Bye *
Rost, Robertvs* Awarded Bye *
Rothweiler, Zacharyvs* Awarded Bye *
1031Roucoulet, Jeffrey JvsJackson, Robert
1348Rousseau, PierrevsMueller, Ned
1053Rowe, ChrisvsHair, Christopher
1216Rowe, JasonvsGeoffrion, Peter
1459Rowe, LouisvsWatson, Bailey
Roy, Anjonvs* Awarded Bye *
1163Royall, BrandonvsBarksdale, Cameron
1078Rubinstein, GarrettvsUrrutia, Carlos
Rudolph, Davidvs* Awarded Bye *
1005Ruff, WesleyvsRiley, Patric
1470Rumolo, JosephvsKotin, Stevan
1107Rumore, ChristophervsEby, Barry
1340Russell, JeremiahvsSullivan, Jt
Ryan, Matthewvs* Awarded Bye *
1352Sacco, DanielvsCarnahan, Shane
Sagnay, Philipvs* Awarded Bye *
1183Sagner, ElivsCarletti, Cody
1068Salmon, DanielvsBrown (073), Matthew
1270Salvacion, SonnyvsDegaro, Mike
1015Samant, ThomasvsStrauss, Thilo
1330Sams, FreddyvsPasley, Darren
1149Sangston, TylervsValiente, Alvaro
1052Santarelli, JohnvsHudsonSmith, Garrett
1087Savage, JustinvsLee, Johannes
1217Scarmazzi, JeffreyvsDenmon, Jason
Scherer, Calebvs* Awarded Bye *
1416Scheuermann, ChristophervsChoo, Kyung
1346Schibanoff, JustinvsBriggs, Michael
1307Schimp, CalebvsSchnorf, Blake
Schirmer, Jeremyvs* Awarded Bye *
1317Schlegel, ThomasvsGrothe, Christopher
1021Schluer, CharlesvsDailey, Aaron
Schmidt, Davidvs* Awarded Bye *
Schmollinger, Randallvs* Awarded Bye *
Schmuckler, Brettvs* Awarded Bye *
1307Schnorf, BlakevsSchimp, Caleb
1205Schorr, JimvsCoffey (351), Brandon
1152Schott, JamesvsMcWhorter, Justin
1065Schreier, PetervsMarean, B. J.
1106Schroeder, KarlvsKohler, Jarred
1218Schwartz, BenjaminvsClarke, Brian
Scott, Toddvs* Awarded Bye *
1453Seawell, RyanvsCoffey (019), Brandon
Segarra, Andrevs* Awarded Bye *
1009Sellers, JustinvsBarone, Christopher
1486Senior, BrianvsRife, Corey
Senn, Jonvs* Awarded Bye *
1406Serfass, ScottvsBeavers, John
1033Serre, MatthewvsLates, Christopher
Setlow, Craigvs* Awarded Bye *
1520Shaffer, SarahvsAgius, Johnathan
1091Shan, KevinvsCleary, Maggie
1059Shank, MichaelvsPhillips, Jeffrey
1042Shannon, VincentvsWright, Christian
1419Shaw, CharlesvsVogt, Eric
Shaw, Johnvs* Awarded Bye *
1207Shen, YivsChamplin, Timothy
Shenhar, Shaharvs* Awarded Bye *
1175Sheppard, BradleyvsDoll, Luke
1067Shield, JeffreyvsMccready, Richard
Shields, Terrancevs* Awarded Bye *
1450Shinohara, YasuhirovsHester, Paul
1441Shiver, MichaelvsWoodard, Gregory
Shockley, Ronaldvs* Awarded Bye *
1492Shorder, LukevsAdinolfi, Vincent
1224Shorter, TimothyvsBosworth, Timothy
1251Showalter, ZacharyvsPechacek, Jacob
Shukla, Neerajvs* Awarded Bye *
1433Shuler, AustinvsJones, Ryan
Sidhu, Jessevs* Awarded Bye *
1089Sigmon, JessevsBarber, Jason
Sigrist, Michaelvs* Awarded Bye *
1413Silva, MattvsSimpson, Benjamin
Silvestro, Carltonvs* Awarded Bye *
1200Simmers, ScottvsRogers, Nick
1195Simms, JarrettvsHunter, Jason
1413Simpson, BenjaminvsSilva, Matt
1338Simpson, CartervsChen, Zexin
1424Sinclair, NicholasvsClark, Blake
1499Singfield, BryantvsCross, Justin
1122Sipple, ChrisvsMorrell, Taylor
Sittner, Alexvs* Awarded Bye *
Skarren, Frankvs* Awarded Bye *
1380Skourtis, ChrisvsKohorst, Erich
Slavick, Dylanvs* Awarded Bye *
1414Slease, JacobvsGallagher, Catherine
1248Sliss, GregvsCoe, Shannon
Sloan, Stephenvs* Awarded Bye *
1311Sloane, BrandonvsBrown, Julius
1431Smallwood, RandyvsGlenn, Laura
1032Smith (217), NathanielvsPerkins, Tony
1238Smith (997), AlexandervsHerman, Heather
1385Smith, BenjaminvsWalker, James
1410Smith, CalvinvsCharlton, Robert
Smith, Charlesvs* Awarded Bye *
Smith, Christinavs* Awarded Bye *
1243Smith, DerricvsFleckenstein, Jim
Smith, Erikvs* Awarded Bye *
Smith, Joevs* Awarded Bye *
Smith, Josephvs* Awarded Bye *
1300Smith, JoshvsKing, Andrew
1282Smith, MelmathvsRambo, Zach
1038Smith, RobertvsDunning, Edward
1511Smith, RonaldvsPhoon, Yu
1232Smith, ZacharyvsKeddell, Peter
Snook, Adamvs* Awarded Bye *
Soi, Vivekvs* Awarded Bye *
1401Solberg, DavidvsDunn, Hunter
Sommerfield, Christophervs* Awarded Bye *
Sondike, Danielvs* Awarded Bye *
Song, Longvs* Awarded Bye *
Soorani, Shaheenvs* Awarded Bye *
1119Sopko, BrianvsWilliams, Mike
1339Sorrell, JeffvsParker, James
1302Sowards, RichardvsSpeight, Joshua
Sowell, Adamvs* Awarded Bye *
Spano, Greggvs* Awarded Bye *
Spear, Kurtisvs* Awarded Bye *
1302Speight, JoshuavsSowards, Richard
Spencer, Dalevs* Awarded Bye *
1026Spezzo, VincentvsTaylor (171), Zach
1326Stafford, AndrewvsWestervelt, Brianna
Stambaugh, Trentvs* Awarded Bye *
1471Stanley, ChristophervsMcMahon, Aidan
1292Stark, JohnvsMilia, Joseph
1094Stark, MelanievsWebster, Justin
1303Stein, JoshuavsLafon, Julien
Stenborg, Michaelvs* Awarded Bye *
Stephens, Michaelvs* Awarded Bye *
1265Stern, JasonvsBarton, Nate
1345Stevens, KylevsCordy, Preston
1079Steward, KennethvsBrown, Nathan
Stewart Jr., Kevinvs* Awarded Bye *
1306Stokes, ShanevsNolan, David
1357Strashensky, MichaelvsKilts, Mason
1015Strauss, ThilovsSamant, Thomas
1063Stuart, StevenvsDempsey, Matthew
1334Stubbs, RobertvsOuyang, Charles
1159Sturgill, KaleighvsRickert II, Ralph
1286Styles, MarkvsHendricks, Thomas
1293Sukhram, JoelvsVaughn, Wade
1340Sullivan, JtvsRussell, Jeremiah
1305Summers, JakevsKupin, Thomas
Sun, Bovs* Awarded Bye *
Sundrani, Vikasvs* Awarded Bye *
Suriel, Eliazarvs* Awarded Bye *
Suriel, Larryvs* Awarded Bye *
1497Surrena, ZacharyvsLord, Mike
1239Sutherland, MattvsBishop, Kyle
1448Swain, ChazvsMuzio, Anthony
1395Swan, JeremyvsCravens, Billy
Swartz, Timothyvs* Awarded Bye *
Sweeney, Cliftonvs* Awarded Bye *
1191Syverud, PaulvsRamirez, Miguel
1368Szymanski, JessevsGuo, Terry
1184TalleyServetnick, MarkvsCross, Eric
1234Tan, KenvsKennedy, Chris
1366Tan, TienvsO'Neal, Evan
Tanner, Chasvs* Awarded Bye *
1465Tarbutton, BradleyvsCooper, Mike
Tario, Nickvs* Awarded Bye *
1022Tatum, AdamvsWest, D. J.
1026Taylor (171), ZachvsSpezzo, Vincent
1024Taylor, AlexvsRepp, Ryan
Taylor, Ashleyvs* Awarded Bye *
1035Taylor, DakotavsGoble, Robert
1211Teague, BradleyvsLinder, Laura
1404Temple, BrookevsFord, Brian
1417Temple, JasonvsBowhall, Christian
1455Teplitski, DanielvsWinter, Richard
1134Terhune, BrandonvsWarring, Marcus
Tessitore, Jimmyvs* Awarded Bye *
Teuscher, Chadvs* Awarded Bye *
Thoma, Brandenvs* Awarded Bye *
Thomas, Brandonvs* Awarded Bye *
1313Thompson, BradleyvsLimoseth, Kyle
1315Thompson, KevinvsBlack, Jeff
1039Thornton, MatthewvsThreet, Jason
1365Thrasher, BrandonvsRoberts, Daniel
1039Threet, JasonvsThornton, Matthew
1449Tindall, SamuelvsMeyer, Ben
1437Titcombe, NickvsTrippe, James
Tobias, Davidvs* Awarded Bye *
Tomajko, Olivervs* Awarded Bye *
1253Toman, ErikvsGass, Liz
Tomlinson, Jaredvs* Awarded Bye *
1513Tompson, HuntervsLambert, Adam
1295Torell, KentvsPowell, Corvin
1421Toscano, AnthonyvsBurch, Christopher
1112Tracy, AnthonyvsLupicki, Kamil
1164Trevillian, MatthewvsFoust, Jacob
1358Tripp, JoshuavsAbrams, Sean
1133Tripp, WilliamvsBattle, William
1437Trippe, JamesvsTitcombe, Nick
Trovato, Thomasvs* Awarded Bye *
1266Turner, JacobvsLatham, Kenny
1279Tyson, ThomasvsWebb, Ryan
Ulanov, Denisvs* Awarded Bye *
Uppal, Justin Avs* Awarded Bye *
1078Urrutia, CarlosvsRubinstein, Garrett
1461Uzzell, ChadvsWilkins, Johnathan
1149Valiente, AlvarovsSangston, Tyler
1309Van Lunen, JacobvsCohen, Ben
1126VanMaele, RyanvsCriswell, Jackson
VanMeter, Chris Evs* Awarded Bye *
1084VanSickle, JosephvsPetrus, Christopher
1454Vanallen, NathanvsPianalto, Austin
Vance, Michaelvs* Awarded Bye *
Vandiver, Derekvs* Awarded Bye *
1428Vandiver, StephenvsMatthews, Janice
1105Varesko, ChristophervsMiller, Joshua
1178Vargo, CharlottevsMcCarty, Heath
1367Vaughan, PatrickvsBaumgarten, Kirk
1142Vaughn, CareyvsJones, Dan
1293Vaughn, WadevsSukhram, Joel
1420Venard, KevinvsGervais, Matt
1051Verdell, JoshuavsMacfarlane, Donald
Vergo, Ericvs* Awarded Bye *
1174Verrette, MatthewvsHochman, Will
1099Vicario, AnthonyvsKing, Travis
Victory, Robertvs* Awarded Bye *
1422Vincik, AdamvsZeman, Curtis
1062Vink, KylevsHess, James
1250Virgo, JonathanvsMcPherson, Bryan
Vo, Thomasvs* Awarded Bye *
1419Vogt, EricvsShaw, Charles
Vu, Quangvs* Awarded Bye *
1081WIse, RonaldvsChapman, Blake
Wagers, Kennethvs* Awarded Bye *
1512Waldron, BrettvsCorey, Scott
1385Walker, JamesvsSmith, Benjamin
1351Walker, MatthewvsBrown (289), Matt
Walker, Noahvs* Awarded Bye *
1327Wallace, KimvsCharette, Nathan
1030Wallace, TeJaivsBertot, Nick
Wallerstein, Robertvs* Awarded Bye *
Walls, Johnvs* Awarded Bye *
1120Walsh, BrennanvsAbram, Marvin
1412Walsh, MichaelvsYannopoulos, Elias
Walter, Roycevs* Awarded Bye *
1502Wang, PeixianvsLakhman, David
Warner, Adamvs* Awarded Bye *
1134Warring, MarcusvsTerhune, Brandon
1114Warwick, JeffvsBlack, Charles
1193Wasik, RobertvsEdwards, Ken
Watkins, Kennethvs* Awarded Bye *
1459Watson, BaileyvsRowe, Louis
1308Watts, RussellvsKumiega, Sophie
Weaver Jr., Jamesvs* Awarded Bye *
1006Webb, DustinvsWilliams, Austin
Webb, Ericvs* Awarded Bye *
1488Webb, JodyvsKoch, Peter
1289Webb, MichaelvsFreas, Gerald
1279Webb, RyanvsTyson, Thomas
Webster, Aaronvs* Awarded Bye *
1094Webster, JustinvsStark, Melanie
1100Weeks, NathanielvsGarcia, Bryan
Weier, Allenvs* Awarded Bye *
1479Weihrauch, JacobvsCheseldine, Robert
1231Weiss, MattvsDoherty, Torren
1432Welch, StevenvsMeola, Michael
1060Wentz, JakevsMorris, Anthony
1176Wesoloski, AlexvsGrimes, Zachary
1022West, D. J.vsTatum, Adam
1048West, DonaldvsCheney, Colin
1088Westcoat, JessevsAresBatko, Abraham
1326Westervelt, BriannavsStafford, Andrew
1128Wetzel, AaronvsOveson, Clayton
1165Whang, RemusvsBressette, Michael
Wheaton, Ryanvs* Awarded Bye *
1116White, JamesvsFord, Justin
1294White, NicholasvsAlbright, John
Whitehurst, Clintonvs* Awarded Bye *
1097Whitman, Chris RvsPetersen, Logan
Whitton, Taylorvs* Awarded Bye *
Wilburn, Aaronvs* Awarded Bye *
1461Wilkins, JohnathanvsUzzell, Chad
1006Williams, AustinvsWebb, Dustin
1119Williams, MikevsSopko, Brian
1510Williams, RandallvsLorenz, Jimmie
1443Williams, RichardvsMakino, Bernie
1281Williams, VincevsFrank, Andrew
1322Willinger, TimvsKoerschner, Nathan
1050Willis, JamesvsParis, William
Wilson, Billievs* Awarded Bye *
Wilson, Chrisvs* Awarded Bye *
1008Wimberley, ZachreyvsDarby, Porter
1233Winstead, TravisvsDesjardins, Ronald
1455Winter, RichardvsTeplitski, Daniel
1460Winters, JohnvsBlair, Sid
1335Winters, TroivsAnderson, Tyler
1192Wiper, CharlesvsLoftus, Conor
1198Wisner, ZacharyvsRodriguez, Frank
1405Wojciechowski, StanleyvsEng, Yue
1172Wojtas, DavidvsJurgens, Casey
1221Wolf, LoganvsCress, Joseph
1285Wong, BenvsBlum, Ben
Wood, Jonvs* Awarded Bye *
1441Woodard, GregoryvsShiver, Michael
1329Woodside, JohnvsCervino, Thomas
1229Woodward, AdamvsCorley, John
1515Woodward, SusievsHess, Erik
Worley, Chrisvs* Awarded Bye *
1042Wright, ChristianvsShannon, Vincent
1209Wu Min, DiegovsDillon, Chaz
1318Wu, FengvsKeene, Matt
1162Wu, RichardvsNelson, Joel
Wurzer, Mikevs* Awarded Bye *
Wyant, Aaronvs* Awarded Bye *
1123Xenos, JorjvsHorne, Matthew
1058Xie, DavsDemetrakis, Gregory
Xu, Jimmyvs* Awarded Bye *
1272Xu, YichengvsGriffin, Adam
1076Yakell, RobertvsLeigh, James
1014Yakscoe, JaredvsHaberstroh, Jaron
1482Yale, TimothyvsFreeman, Joseph
1412Yannopoulos, EliasvsWalsh, Michael
1446Yatsenko, AlexvsBerryhill, Ellison
1445Yenke, SaravsMonks, Michael
1096Young, BenvsZhu, Chongming
Young, Garettvs* Awarded Bye *
1169Young, GarrattvsReznikov, Eugene
1199Youngbar, RyanvsMeyer, John
1403Yu, JustinvsJones, Andy
1121Zack, MichaelvsLo, William
1422Zeman, CurtisvsVincik, Adam
1092Zhang, ArthurvsCampbell, Taylor
1396Zhang, YiouvsBerkley, Chris
1096Zhu, ChongmingvsYoung, Ben
1341Zhuo, DavidvsMurgo, Dom S
1427Ziskis, MarkvsOakleaf, George